Audiovizuální lekce: Příběh ostrakizace

Videa , JSNS.CZ

Audiovizuální lekce: Příběh ostrakizace

Krátký animovaný snímek vypráví příběh kamarádek ze školy. Vicky už se nemůže dočkat své narozeninové oslavy, na kterou pozvala také své tři nejlepší kamarádky. Během dne ve škole si ale všimne, že kamarádky před ní něco tají, a dokonce si o Vicky píší v chatovací skupině, do které ji nezačlenily. Vicky se nakonec dozví, že na její oslavu nikdo nedorazí a že jako jediná navíc nedostala v chatu pozvánku na oslavu jiné spolužačky. Krátký animovaný film Příběh ostrakizace otevírá jemnou formou (vhodnou pro mladší žáky) téma kyberšikany, speciálně jedné z jejích podob – ostrakizace. Ta se projevuje záměrným vyloučením osob z nejrůznějších online skupin či společných chatů. Pomocí snímku a aktivity do hodiny Páté kolo u vozu mohou vyučující i s mladšími žáky otevřít téma kyberšikany a ostrakizace. V aktivitě se nejprve zamýšlejí nad výhodami a nevýhodami skupinových chatů. Po zhlédnutí filmu se žáci pokusí vcítit do pocitů osoby, která je ostatními ostrakizována. Následně uvažují nad tím, jestli a jak je možné takové osobě pomoci z pozice blízké osoby. V závěrečné reflexi žáci dále diskutují o tom, kde mohou oběti kyberšikany hledat pomoc.

Může vás zajímat
 • Interaktivní videokurz #GeneraceAI

  V éře velmi rychlého technologického pokroku přichází influencer Svatopluk Barek s inovativním vzdělávacím projektem #GeneraceAI, který má ambici změnit způsob, jakým mladí lidé vnímají a chápou oblast umělé inteligence. Spojil se s předními českými AI odborníky, jako je Tomáš Mikolov nebo Michal Pěchouček a za finanční podpory České spořitelny vytvořili interaktivní videokurz, který má za cíl změnit pohled mladé generace na technologie umělé inteligence a přiblížit jejich dopad na naši společnost. “Umělá inteligence není jen o generování textů a obrázků, ale tyto technologie postupně vstupují do každé oblasti našeho života a největší dopad budou mít na naši mladou generaci. Kurz si proto neklade za cíl podrobně vysvětlovat jejich fungování, ale spíš zasazuje AI technologie do širšího kontextu světa a ukazovat jejich příležitost a hrozby,” popisuje šestadvacetiletý zakladatel projektu Svatopluk Barek, který má na sociální síti TikTok přes 400 000 sledujících.


  Projekt GeneraceAI, jehož generálním partnerem je Česká spořitelna, má formu 5 dílného interaktivního videokurzu a na jeho vzniku se podíleli i přední čeští odborníci na AI, například Tomáš Mikolov, Michal Pěchouček, Jan Romportl, ale také zakladatelka projektu AI dětem –Eva Nečasová. Kurz přibližuje oblast umělé inteligence a její dopady na společnost teenagerům způsobem jim blízkým. Nejen účastí několika dalších influencerů, mezi kterými jsou například Natálie “Natyla” Tolarová nebo Lukáš “Lukefry” Fritscher, ale také zpracováním samotných videí, interaktivními prvky a aktivitami, kterými je celý kurz protkán. „Chceme tímto projektem podat pomocnou ruku učitelům a pomoct jim téma AI přinést i do svých tříd,” vysvětluje vzdělávací mikroinfluencer David Kudrna, který v projektu přijal roli digitálního leadera pro školy a přinesl do něj své zkušenosti ze vzdělávacích projektů národního dosahu.


  Videokurz je primárně vytvořen pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, ale na webových stránkách si ho může zdarma pustit kdokoliv.  Kurz se skládá z pěti kapitol. Od úvodu do světa umělé inteligence, přes vysvětlení základních AI principů, jako je strojové učení, až po naši budoucnost s umělou inteligencí. Každá kapitola je navržena tak, aby trvala maximálně 45 minut, tedy jednu vyučovací hodinu. Důraz je kladen i na reflexi, tedy utvrzení získaných informací.

 • Digistories: Alex

  DigiStories: Alex je výuková videohra, která otevírá téma zdravých návyků v online prostředí. 

  Hra formou interaktivní konverzace na sociální síti DigiStories zobrazuje příznaky a následky problematického chování souvisejícího s nadměrným užíváním digitálních technologií, v tomto případě v podobě hraní online hry. 

  Výuková hra DigiStories: Alex je vhodná pro kolektivní výuku ve třídě a umožňuje žákům pochopit problematiku prostřednictvím vlastního prožitku

  Více informací naleznete zde

 • V digitálním světě: Mediální vzdělávání pro 1. stupeň ZŠ

  V digitálním světě: seriál mediálního vzdělávání určený i pro ty nejmenší žáky.  

  Vítejte ve světě Míny, Filipa a Kocoura. Jejich dobrodružství nabízí možnost, jak prostřednictvím krátkých animovaných příběhů mluvit o digitálním světě. Spolu se svými žáky můžete hovořit o používání sociálních sítí či zjišťovat, jak se bavit online chytře. Nebo chcete vědět, jak digitální svět vznikl a funguje, jak vyhledávat a ověřovat informace či jak chránit data? Seriál neopomíjí ani odvrácenou stranu kyberprostoru, jakým je téma kyberšikany.