Hledáte pomoc?

STOPonline.cz

STOPonline.cz je určena k hlášení nezákonného obsahu, na který může každý z nás náhodně narazit na Internetu. Naším cílem je především ochrana dětí a mládeže před některými typy trestné činnosti spojenými s prostředím Internetu. Zároveň se snažíme minimalizovat výskyt materiálů, které zobrazují především zneužívání dětí nebo nepatřičnou dětskou nahotu.

Linka bezpečí

Linka bezpečí je dětská telefonická krizová linka pro děti a studenty do 26 let. Služba funguje na čísle 116 111, je zdarma a anonymní. Pro naše klienty jsme k dispozici také na chatu a e-mailu.

Rodičovská linka

Rodičovská linka nabízí krizovou pomoc a základní sociální poradenství rodičům, rodinným příslušníkům a ostatním dospělým jednajícím v zájmu dětí (pedagogové, trenéři atp.) prostřednictvím telefonu, chatu a e-mailu. Klienti zde mají prostor pro sdílení náročných životních situací, ale i každodenních starostí.

Nonstop Linka důvěry
Funguje nonstop. Od roku 1996 přijala více než 79 000 krizových kontaktů. Od roku 2017 je k dispozici nonstop linka pro rizika kyberprostoru. Linka důvěry poskytuje i další distanční služby: internetové poradenství, online krizový chat a Skype hovory.