O nás

Safer Internet Centrum ČR (SIC CZ) je sdílenou aktivitou čtyř organizací, které se rozhodly směřovat své znalosti, dovednosti, energii a vášeň ve prospěch bezpečnějšího internetu pro děti a mládež. Koordinátorem SIC CZ je od roku 2019 sdružení CZ.NIC, dalšími partnery jsou Linka bezpečí (LB), Dětské krizové centrum (DKC) a JSNS (vzdělávací program organizace Člověk v tísni).

Naše společná práce se opírá o tři pilíře, kterými jsou centrum prevence, helplinky a hotlinka pro hlášení nezákonného digitálního obsahu.

V centru prevence se soustředíme na aktivity, jež mají šířit povědomí a prohlubovat znalosti dětí, učitelů, rodičů či vychovatelů v tématech bezpečnosti na internetu. Prostřednictvím služeb, které poskytují LB a DKC, pomáháme dětem a dospívajícím k překonání náročných životních situací, do kterých se dostali ve spojitosti s on-line riziky typu kyberšikana, sexting, kybergrooming a dalšími. Tyto služby jsou dostupné bezplatně pro děti i dospělé z celé České republiky na telefonu, chatu a přes e-mail (dětské krizové linky v režimu 24/7). Díky ambulantní péči DKC navíc pomáháme dětem v případech, kdy se přímo staly obětmi trestných činů přes internet. Operátoři naší hotlinky STOPonline.cz vyhodnocují hlášení a na základě toho zajišťují ilegální obsah na internetu, mezi jinými se sexuálně implicitním obsahem zachycujícím děti a mládež.

Působení SIC CZ má mezinárodní přesah. Jsme součástí sítí Insafe a INHOPE, které sdružují Safer Internet Centra a hotlinky v Evropě i ve světě. Za Českou republiku prezentujeme vývoj a trendy v tématech on-line bezpečnosti v zahraničí a jsme oficiálním partnerem Evropské komise pro témata bezpečnějšího internetu.

Aktivity Safer Internet Centra ČR jsou spolufinancované ze zdrojů Evropské komise, konkrétně z programu Digital Europe.

CZ.NIC

Sdružení CZ.NIC je správcem české národní domény. Dále se věnuje výzkumu a vývoji, kybernetické bezpečnosti či podpoře nových technologií jako DNSSEC, IPv6, DNS-over-TLS nebo DNS-over-HTTPS. CZ.NIC provozuje národní bezpečnostní tým CSIRT.CZ a za dobu svého působení realizoval řadu národních i mezinárodních bezpečnostních a osvětových projektů.

JSNS

JSNS (dříve Jeden svět na školách) je jedním ze vzdělávacích programů neziskové organizace Člověk v tísni. Již od roku 2001 přispívá k výchově zodpovědných mladých lidí. Prostřednictvím filmů, diskusí a výukových aktivit přináší do škol důležitá témata a konkrétní příběhy. Jednou ze zásadních oblastí působení je mediální vzdělávání, které patří k prioritám SIC CZ na období 2023 – 24.

Linka bezpečí

Na Lince bezpečí najdou pomoc děti a studenti, kteří se dostali do náročné životní situace nebo řeší každodenní starosti a problémy, se kterými si neví rady. Linka vede i specializovanou rodičovskou poradnu, věnuje se prevenci a pravidelně se zapojuje do odborných a veřejných akcí, které přispívají k rozvoji péče o duševní zdraví dětí a mladistvých.

Dětské krizové centrum

Dětské krizové centrum se specializuje na odbornou pomoc týraným, sexuálně zneužívaným či zanedbávaným dětem (syndrom CAN). Kromě krizové a odborné psychosociální pomoci rodinám s dětmi ohroženými negativními jevy působí v oblasti prevence, práv dětí a provozuje odbornou ambulanci pro dětské oběti sexuálního zneužití.

Členové Safer Internet Centra

CZ.NIC z.s.p.o. je zájmové sdružení právnických osob založené předními poskytovateli internetových služeb v roce 1998, které má v současné době přes sto členů.

Jeden svět na školách je jedním ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni. Již od roku 2001 přispíváme.

Posláním Linky bezpečí je poskytovat kvalitní a snadno dostupnou pomoc dětem, studentům a všem, jednají v jejich zájmu.

Poskytuje krizovou intervenci a poradenství pro klienty z celé České republiky prostřednictvím telefonu, chatu a emailu.