Test prověření znalostí

Otestujte své znalosti týkající se internetu a především jeho bezpečného používání. Zde je pro vás připraveno deset otázek, po zodpovězení se objeví vyhodnocení. Otázky jsou uspořádány od nejjednodušších po nejsložitější, takže každý uživatel si přijde na své. Většinu odpovědí také najdete na našich webových stránkách. U každé otázky se nabízejí tři možnosti, z nichž pouze jedna je správná.


1. V počítači by určitě neměla chybět

nejaktuálnější verze antivirového programu

nejaktuálnější verze přehrávače hudby

nejaktuálnější verze internetového prohlížeče

2. Je počítač po instalaci antivirového programu dokonale chráněný?

ano

ne, antivirový program nemusí odhalit všechny typy virů

ano, pokud je antivirový program pravidelně aktualizovaný

3. Pro správnou funkci antivirového programu je třeba zajistit

jeho pravidelnou aktualizaci

jeho placenou verzi, verze zdarma neposkytuje dostatečnou ochranu

pravidelné promazávání složky dočasných internetových souborů

4. Jak nejjednodušeji vyčistím počítač od škodlivých programů?

po konzultaci s IT odborníkem, který vytipuje podezřelé soubory

vyčistit počítač nelze, škodlivé programy se po smazání záhy obnoví

pomocí Nástroje na odstraňování škodlivého softwaru

5. Pokud momentálně na přenosném počítači nepoužíváte připojení pomocí bezdrátové sítě (wi-fi),

je dobré vypnout wi-fi připojení, a to z důvodu zvýšení životnosti baterie

je dobré vypnout wi-fi připojení, a to z důvodu bezpečnosti

není třeba wi-fi vypínat

6. Zapnutí brány firewall

zpomaluje počítač, a proto se doporučuje ji zapnout, pouze pokud jsme připojeni k veřejné wi-fi síti

se doporučuje vždy, protože chrání počítač připojený k internetu před útoky zvenčí

nemá na zabezpečení počítače vliv, tento nástroj slouží ke snadnému spouštění programů

7. Co dělá program spyware?

může sledovat, co na počítači děláte, odesílat vaše data nebo měnit nastavení vašeho počítače

umožňuje tajně číst e-mailové zprávy jiných osob

blokuje zobrazování reklam v překryvných oknech při pohybu na webu

8. Kdy se spyware může dostat do vašeho počítače?

když nemáte nainstalovaný firewall

když nemáte aktuální antivirový program

při stahování programů, hudby a dalších softwarů z neznámých zdrojů

9. Které z následujících opatření není účinné při ochraně počítače před spywarem?

stahování programů pouze zdůvěryhodných webů

spolehnutí se na všechny licenční smlouvy a prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

stažení a instalace nejnovějších aktualizací zabezpečení

10. Pokud plánujete delší cestu s přenosným počítačem, na němž máte uložena důležitá data, vyplatí se

použít pro cestu počítač jiný, kde tato data nejsou

vytvořit před cestou záložní kopii uložených dat

obě výše uvedené možnosti