Nastavení brány Windows Firewall

Brána firewall pomáhá zabránit počítačovým podvodníkům nebo škodlivému softwaru (např. červům) v získání přístupu k počítači prostřednictvím sítě nebo internetu. Brána firewall může rovněž zabránit tomu, aby počítač odesílal škodlivý software do jiných počítačů.

Brána Windows Firewall má dostupná tři základní nastavení:

  • Zapnuto (doporučeno)
    Toto nastavení je vybráno jako výchozí. Když je brána Windows Firewall zapnutá, u většiny programů je komunikace přes bránu firewall zablokována. Pokud chcete zrušit blokování programu, můžete jej přidat do seznamu výjimek.
  • Blokovat všechna příchozí připojení
    Toto nastavení blokuje všechny nevyžádané pokusy o připojení k vašemu počítači. Toto nastavení použijte, vyžadujete-li maximální ochranu počítače, např. připojujete-li se k veřejné síti v hotelu nebo na letišti nebo šíří-li se po internetu počítačový červ.
  • Vypnuto (není doporučeno)
    Vyhněte se používání tohoto nastavení, pokud není v počítači spuštěna jiná brána firewall. Po vypnutí brány Windows Firewall bude počítač mnohem méně chráněn před počítačovými podvodníky a škodlivým softwarem (jako jsou červi).

Další články v této kategorii