Test prověření znalostí

Otestujte své znalosti týkající se internetu a především jeho bezpečného používání. Zde je pro vás připraveno deset otázek, po zodpovězení se objeví vyhodnocení. Otázky jsou uspořádány od nejjednodušších po nejsložitější, takže každý uživatel si přijde na své. Většinu odpovědí také najdete na našich webových stránkách. U každé otázky se nabízejí tři možnosti, z nichž pouze jedna je správná.


1. Co je sociální síť?

slouží k setkávání lidí v prostředí internetu, sdílení zážitků a obsahu

je propojená skupina lidí ze stejné sociální vrstvy

marketingový produkt k oslovení klientů

2. Mezi sociální sítě nepatří

www.lide.cz

www.kafe.cz

www.facebook.com

3. Mohu být účastníkem několika sociálních sítí najednou?

ano, účast v sociálních sítích není omezena

ne, platí registrace pouze do jedné sociální sítě

existuje pouze jedna sociální síť

4. Před registrací na některou ze sociálních sítí si zjistím

jestli se za registraci platí

jestli bude u mého profilu uveřejněna fotografie

jak bude nakládáno s mými osobními údaji ze strany provozovatele sociální sítě

5. Při registraci do sociálních sítí obecně platí, že

čím více toho vyplním a sdělím, tím více najdu přátel

čím méně toho o sobě vyplním a sdělím, tím méně mohou být moje osobní údaje zneužity

i bez mého svolení mohou být mé osobní údaje sděleny třetím stranám

6. Mezi bezpečné zásady používání sociálních sítí nepatří

udržování hesel k e-mailu v tajnosti i před blízkými osobami

nezveřejňování svého telefonního čísla ani adresy bydliště

odpovídání na vzkazy od všech uživatelů

7. V případě zjištění zneužití mých osobních údajů

kontaktuji technickou podporu služby s žádostí o smazání údajů, v závažných případech kontaktuji policii nebo linku bezpečí

změním data ve svém profilu

přestanu danou sociální síť používat

8. Službu Ignorace využiji v případě,

že mi administrátor pošle nové informace o zabezpečení mé schránky

že mě někdo svými vulgárními e-maily či nabídkami obtěžuje

že mi přítel pošle pozvání na sportovní zápas a mě se nechce

9. Údaje včetně fotografií, které o sobě na sociální síti či internetu zveřejním,

nemohou být zneužity

jednoduše vymažu, kdykoli budu chtít

sdílím se všemi uživateli a většinou je nejde vzít zpět

10. Při používání webové kamery

budu obezřetný, protože kdokoli může na druhé straně hovor nahrávat

si vyberu takovou, která má dobré rozlišení při přenosu dat

si vyberu takovou, která je zabudovaná přímo v počítači