Test prověření znalostí

Otestujte své znalosti týkající se internetu a především jeho bezpečného používání. Zde je pro vás připraveno deset otázek, po zodpovězení se objeví vyhodnocení. Otázky jsou uspořádány od nejjednodušších po nejsložitější, takže každý uživatel si přijde na své. Většinu odpovědí také najdete na našich webových stránkách. U každé otázky se nabízejí tři možnosti, z nichž pouze jedna je správná.


1. Co se označuje termínem phishing?

virtuální rybaření na internetu

jde o podvržené webové stránky, které napodobují stránky určitých institucí a slouží k získání citlivých dat od uživatelů internetu

jde o rozesílání podvodných e-mailů, které mají z svých adresátů vylákat citlivá data

2. Přihlašovací heslo

nikomu zásadně nesděluji, jde o citlivý osobní údaj

si uložím do mobilního telefonu, abych si ho nemusel pamatovat

není důležité, protože hackeři ho stejně dokáží vždycky odhadnout a překonat

3. Mohu si bezplatně z internetu stáhnout film? Mohu takto stažený film dále šířit (např. sdílením, veřejným promítáním či půjčením vypáleného DVD přátelům)?

Film si nemohu stáhnout, je to nezákonné. Film nesmím dále šířit žádným způsobem.

Film si stáhnout mohu, samotné stahování není nezákonné. Film ale nemohu dále šířit ani sdílet žádným způsobem, mohu jej užívat jen pro svou potřebu.

Film si mohu stáhnout. Mohu jej i šířit, ale pouze mezi přáteli, nemohu film promítat veřejně.

4. Co znamená termín IP adresa?

jde o zkratku slov „individual protection“, tedy individuální nastavení zabezpečení každého uživatele internetu

jde o zkratku slov „internetový pomocník“, což je služba společnosti Microsoft poskytovaná začínajícím uživatelům internetu

jde o zkratku slov „internet protocol“, což je protokol, pomocí kterého spolu komunikují všechna zařízení v internetu

5. Zabezpečené internetové servery poznám mimo jiné podle toho, že

jejich internetová adresa začíná https://

na nich nejsou žádné reklamy

jdou zobrazit pouze v nejnovější verzi internetového prohlížeče

6. Jaká rizika s sebou nese používání nelegálních počítačových programů?

žádná, pokud současně používám legální antivirový program

zavirování počítače, ztrátu dat a případně postih ze strany výrobce daného programu

dnes už žádná, protože používání nelegálních programů nelze odhalit

7. Sítě peer-to-peer slouží zejména k

vyhledávání škodlivých programů na internetu

sdílení určitého obsahu, zejména hudby a filmů, mezi účastníky sítě

ochraně vlastnických práv autorů hudby a filmů, jejichž díla jsou publikována na internetu

8. Brána firewall slouží k

ochraně počítače proti phishingu

bezpečnému zálohování dat v případě vyhoření počítače

ochraně dat uložených ve vašem počítači, před útoky z internetu

9. Jsem přihlášen/-a k veřejně přístupnému počítači a musím se od něj na chvíli vzdálit,

pokud se jedná pouze o pár minut, nechám všechny programy zapnuté

musím vypnout všechny webové stránky, aby nikdo neviděl, co jsem si na internetu prohlížel/-a

vždy se odhlásím ze všech programů a zavřu všechna okna, která obsahují citlivé údaje

10. Pokud do veřejně přístupného počítače zadávám nějaké citlivé heslo,

musím být opatrný/-á, aby žádná osoba kolem mě neviděla, které znaky zadávám

mohu být klidný/-á, protože nikoho z okolí nezajímá mé přihlašovací jméno a heslo

musím dávat pozor, abych ho zadal/-a správně, protože na veřejně přístupném počítači se po prvním špatném pokusu zablokuje můj účet