Test prověření znalostí

Otestujte své znalosti týkající se internetu a především jeho bezpečného používání. Zde je pro vás připraveno deset otázek, po zodpovězení se objeví vyhodnocení. Otázky jsou uspořádány od nejjednodušších po nejsložitější, takže každý uživatel si přijde na své. Většinu odpovědí také najdete na našich webových stránkách. U každé otázky se nabízejí tři možnosti, z nichž pouze jedna je správná.


1. On-line komunikace je

komunikace prostřednictvím internetu v reálném čase

komunikace probíhající 24 hodin denně

marketingová komunikace určená uživatelům internetu

2. Mezi nástroje rychlé komunikace na internetu patří

kvalitní počítač a rychlé připojení na internet

web relations, media, event management apod.

e-mail, instant messaging, chat, internetové volání apod.

3. Největší riziko, které uživatelé na internetu podstupují, je

ztráta přátel

ztráta soukromí

vznik závislosti

4. Chat umožňuje

komunikaci v prostředí, ve kterém je možno vést rozhovor s jedním nebo více lidmi najednou

komunikaci jen prostřednictvím webové kamery

komunikovat jen v přesně stanovených termínech

5. Který program umožňuje provozovat telefonování po internetu?

QIP

Skype

Jabber

6. Anonymita neboli vystupování lidí pod přezdívkami umožňuje

uveřejňovat nepravdivé informace

členství v sociálních sítích

interakci s ostatními uživateli

7. Kyberšikana znamená:

nový druh bojového sportu

nová počítačová hra ke stažení na internetu

druh šikany, který využívá elektronické prostředky, jako jsou mobilní telefony, e-maily či blogy

8. V případě, že zjistím, že mohlo dojít k zneužití mých osobních údajů

ihned kontaktuji technickou podporu využívané služby s žádostí o smazání údajů, v závažnějších případech kontaktuji policii nebo linku důvěry

vypnu připojení k internetu

změním údaje ve svém profilu

9. Mezi bezpečnostní prvky proti možnosti odcizení údajů k e-mailu či hesel nepatří

to, že nikomu nesděluji svá hesla, ani na vyžádání

to, že si nastavím kontrolní otázku k e-mailu

to, že si zadám jednoduché heslo (např. jméno nebo datum narození)

10. Pokud mě jakýkoli uživatel internetu požádá o poskytnutí mých osobních údajů nebo soukromých fotografií

nikdy tyto materiály neposkytnu, i kdyby mě požádala osoba, kterou znám

poskytnu je, vždyť o nic nejde, dají se kdykoli smazat

poskytnu je jen provozovateli dané služby