Posun vpravo

On-line komunikace

Jednou z věcí, kterou internet světu přinesl, je právě usnadnění komunikace. V dnešní době byste asi hledali složitě někoho, kdo s on-line komunikací v jakékoli podobě nikdy nepřišel do styku. Díky komunikaci on-line se prodlevy mezi předáním jakékoli informace adresátovi zkrátily na naprosté minimum. Rychlostí, jakou předáváme zprávu, předáváme i obsah a vzhledem k povaze celé on-line komunikace již většinou nejsme schopni nijak sledovat další osud námi odesílaných informací. Usnadnění komunikace prostřednictvím internetu s sebou proto nese i jistá rizika a musíme s nimi počítat. Obezřetnost při posílání citlivějšího obsahu, jako jsou osobní data či soukromé materiály, je proto na místě.

Články v této kategorii

 • Rizika on‑line komunikace

  S nárůstem moderních technologií, které vedou k usnadnění komunikace, narůstají i rizika. Na co si dát pozor, pokud používáme e-mail, instant messaging (ICQ ad.), chat nebo Skype? Čím se můžete řídit, abyste možná rizika snížili na minimum?

 • Rady pro rizikové situace

  Pokud se chcete na internetu pohybovat bezpečně, je dobré znát rizika. Musíte ale také vědět, co dělat v případě, že se do rizikové situace dostanete.

 • Rady pro bezpečnou on‑line komunikaci

  Při pohybu na internetu je dobré řídit se základními pravidly pro on-line komunikaci. Je proto žádoucí tato pravidla znát, umět odhadnout rizikovou situaci a také vědět, kam se obrátit pro pomoc.

 • Chat

  Pokud se chcete seznámit přes internet, chat je vhodné prostředí ke komunikaci a navázání kontaktu. Je ale třeba mít se na pozoru. Ne vždy se jedná skutečně o člověka, za kterého se dotyčný vydává.

 • Test prověření znalostí

  Své znalosti si ověřte v jednoduchém testu.