Posun vpravo

Nesprávné metody vytváření hesla

Vytvoření silného hesla a jeho vlastnosti

Přístup k heslům a jejich změna

 

Vytvoření silného hesla a jeho vlastnosti

Vytvořte silné, ale přesto snadno zapamatovatelné heslo v šesti krocích. Silné heslo lze vytvořit podle tohoto návodu:

1

Vymyslete určitou větu, kterou si lze zapamatovat. Bude tvořit základ vašeho složitého hesla nebo přístupové fráze. Použijte např. větu: „Mému synu Alešovi jsou tři roky“.

2

Vyzkoušejte, zda počítač nebo on-line systém podporují takovou přístupovou větu přímo. Můžete-li v počítači nebo on-line systému použít přístupovou frázi (včetně mezer mezi znaky), použijte ji.

3

Pokud počítač nebo on-line systém přístupovou frázi nepodporují, převeďte ji na heslo. První písmeno každého slova vytvořené věty použijte pro vytvoření nového slova, které nedává smysl. Ve výše uvedeném případě by vám vzniklo následující slovo: „msajtr“.

4

Složitost hesla zvyšte kombinací velkých a malých písmen a čísel. Je vhodné také některá písmena přesunout nebo je napsat nesprávně. Například v předchozí přístupové frázi zvažte chybu v pravopisu Alešova jména nebo nahraďte slovo „tři“ číslicí. K dispozici je mnoho možností nahrazení a čím delší věta bude, tím složitější může být heslo. Přístupová fráze může být např:. „Mému SyNovi Al3šovi jsou 3 rOky“. Pokud počítač nebo on-line systém nepodporují přístupovou frázi, vytvořte stejnou technikou kratší heslo. Může vzniknout např. heslo: „MsAj3r“.

5

Nakonec začleňte některé zvláštní znaky. Je možné použít symboly, které vypadají jako písmena, kombinovat slova (bez mezer) a použít další způsoby, aby bylo heslo složitější. Pomocí těchto triků vytvoříme přístupovou frázi: „Mému $ynovi Aleš0v1 jsou 3 rOky“ nebo heslo (z prvních písmen každého slova): „M$Aj3r“.

6

Otestujte své nové heslo nástrojem pro kontrolu hesla. Nástroj pro kontrolu hesla je funkce této webové stránky umožňující určit složitost hesla při jeho zadávání, aniž by se heslo zaznamenávalo.


Vytvoření silného hesla a jeho vlastnosti

Z pohledu útočníka by heslo mělo vypadat jako řetězec náhodných znaků. Při vytváření mohou pomoci tato kritéria:

 • Mělo by být dlouhé. Každý další znak v heslu mnohonásobně zvyšuje ochranu, kterou heslo poskytuje. Heslo by mělo obsahovat minimálně 8 znaků, ideální je 14 a více znaků.
 • V mnoha systémech je podporovanou součástí hesla také mezera. Díky tomu si můžete vytvořit frázi skládající se z mnoha slov (přístupové fráze). Přístupovou frázi je často snazší si zapamatovat než běžné heslo. Je také delší a je obtížnější ji uhodnout.
 • Kombinujte písmena, číslice a symboly. Čím rozmanitější znaky heslo obsahuje, tím obtížnější je ho uhodnout. Další důležité aspekty:
  • Čím méně typů znaků heslo obsahuje, tím delší musí být.
  • Heslo skládající se z 15 náhodných písmen a číslic je přibližně 33 tisíckrát bezpečnější než heslo tvořené 8 znaky z celé klávesnice.
  • Nemůžete-li vytvořit heslo obsahující symboly, je třeba udělat jej mnohem delší, abyste dosáhli stejné úrovně ochrany.
  • Ideální heslo je dlouhé a obsahuje různé typy znaků.
 • Využívejte celou klávesnici, ne pouze nejběžnější znaky. V heslech se často vyskytují symboly zadávané pomocí klávesy Shift a číslice. Vaše heslo bude mnohem silnější, když vyberete ze všech dostupných symbolů na klávesnici, včetně interpunkčních znamének, která nejsou v horní řadě na klávesnici, a zvláštních symbolů používaných v daném jazyce.
 • Použijte slova a fráze, které si snadno zapamatujete, ale pro ostatní je těžké je uhodnout.

Další články v této kategorii