Test prověření znalostí

Otestujte své znalosti týkající se internetu a především jeho bezpečného používání. Zde je pro vás připraveno deset otázek, po zodpovězení se objeví vyhodnocení. Otázky jsou uspořádány od nejjednodušších po nejsložitější, takže každý uživatel si přijde na své. Většinu odpovědí také najdete na našich webových stránkách. U každé otázky se nabízejí tři možnosti, z nichž pouze jedna je správná.


1. Je bezpečné používat rodné čísla jako heslo?

ano, ale pouze bez části čísla za lomítkem

ne, jde o citlivý osobní údaj

ano, rodné číslo je nejbezpečnějším heslem

2. Pokud mi přijde e-mail s žádostí, abych pro zvýšení zabezpečení potvrdil jakékoli své přihlašovací heslo,

na e-mail odpovím a zvýším si tak svou internetovou bezpečnost

na mail odpovím, ale heslo sdělím až poté, co mi odesílatel v dalším e-mailu potvrdí, k čemu přesně mé heslo potřebuje

na e-mail v žádném případě neodpovídám

3. Jak se pozná silné, tedy maximálně bezpečné heslo pro internetovou komunikaci?

kombinuje všechny povolené znaky pro zadání hesla, tedy velká a malá písmena, číslice a speciální znaky, jako jsou uvozovky, závorky a další

skládá se z co možná nejdelší řady číslic

skládá se z co možná nejdelší řady písmen s háčky a čárkami, které nemají nic společného se jménem uživatele

4. Čím méně různých znaků heslo obsahuje,

tím musí být delší, aby bylo bezpečnější

tím je bezpečnější

tím musí být kratší, aby bylo bezpečnější

5. Bezpečnost svého hesla zvýším tím, že

ho sdělím jen svým nejbližším přátelům

si heslo vytisknu a uložím doma

ho budu pravidelně měnit

6. Které z následujících hesel je nejbezpečnější?

123456

rze34//*KL

NovakPetr1976

7. Pro bezpečnou práci na veřejně přístupném počítači

vypnu automatické ukládání hesel, které mi nabízí internetový prohlížeč

zapnu automatické ukládání hesel, které mi nabízí internetový prohlížeč

vypnu na tomto počítači bránu firewall

8. Použití mezery jako části hesla je

nevhodné

vhodné, pokud to systém, kam se přihlašujete, umožňuje

zbytečné

9. Pokud používáte kromě internetu i další aplikace a systémy, kde je zapotřebí mít heslo, je nejbezpečnější

mít všude stejná hesla a předejít tak jeho zapomenutí

mít různá hesla, protože pokud někdo jedno odhalí, nehrozí riziko zneužití i v ostatních systémech

mít všechna hesla zapsaná v mobilu

10. Pokud si vytváříte nové heslo, je pro zvýšení bezpečnosti dobré

zvolit snadno zapamatovatelné heslo

používat jen velká písmena bez diakritiky

použít Nástroj pro kontrolu hesla na webových stránkách Microsoftu