Posun vpravo

Přístup k heslům a jejich změna

Udržujte hesla v tajnosti!

Webové stránky, respektive on-line účty, mívají různé zásady pro přístup k účtu a změnu hesla. Zkuste na stránkách nalézt odkaz My account nebo Můj účet. Pomocí něj lze většinou přejít do speciální zóny, kde je možné provádět správu hesla a účtu.

Udržujte hesla v tajnosti! Nakládejte s hesly a přístupovými frázemi stejně opatrně jako s údaji, které chrání.

1

Neprozrazujte je dalším osobám. Schovejte hesla před známými a členy rodiny (hlavně před dětmi), kteří by je mohli sdělit dalším, méně důvěryhodným osobám. Jedinou výjimku představují hesla, která potřebujete sdělit dalším osobám, např. heslo k on-line bankovnímu účtu, které sdělíte manželovi nebo manželce.

2

Chraňte zaznamenaná hesla. Při poznamenávání hesel buďte opatrní. Nenechávejte tyto záznamy na místech, kde byste nechtěli nechat informace, které tato hesla chrání.

3

Neposkytujte hesla v e-mailu nebo v odpovědi na e-mailovou žádost. Jakýkoli e-mail s žádostí o heslo nebo ověření hesla na webu je s nejvyšší pravděpodobností podvodný. Spadají sem i žádosti od důvěryhodných společností a osob. E-mail lze při přenosu zachytit a e-mail s žádostí o informace nemusí pocházet od uvedeného odesílatele. Podvodníci využívající internetové podvody typu phishing scam (neboli zasílání nevyžádaných zpráv za účelem vylákání osobních údajů), používají podvodné e-mailové zprávy, pomocí nichž mimo jiné získávají uživatelská jména a hesla a mají možnost ukrást vaši identitu.

4

Hesla pravidelně měňte. Ztížíte tak práci zločincům a dalším uživatelům se zlými úmysly. Složitější heslo může být bezpečné delší dobu. Heslo kratší než 8 znaků může stačit maximálně na týden, zatímco heslo dlouhé 14 a více znaků (vytvořené podle uvedených pokynů) může stačit na několik let.

5

Nezadávejte hesla v počítačích, nad kterými nemáte kontrolu. Například počítače v internetových kavárnách, počítačových laboratořích, sdílených systémech, kioskových systémech, na konferenčních místech a na letištích nelze považovat za bezpečné pro jakékoli osobní použití kromě anonymního prohlížení internetu. Nepoužívejte tyto počítače k on-line kontrole elektronické pošty, pracovní pošty, bankovních účtů, k návštěvám konverzačních skupin a přístupu k dalším účtům, které vyžadují uživatelské jméno a heslo. Zločinci si mohou velmi levně obstarat zařízení zaznamenávající úhozy, která lze velmi rychle nainstalovat. Tato zařízení umožňují uživatelům se zlými úmysly získat z celého internetu veškeré údaje zadané v počítači.


Postup v případě krádeže hesla

Sledujte veškeré údaje, které chráníte hesly, např. měsíční výpisy z účtů, stav úvěru, on-line nákupní účty a podobně. Složitá, a snadno zapamatovatelná hesla přispívají k ochraně před podvody a krádežemi identity, nejsou však všemocná. Ať je heslo jakkoli složité, pokud někdo pronikne do systému, ve kterém je uložené, získá i vaše heslo. Pokud si všimnete podezřelých aktivit naznačujících, že někdo má přístup k vašim informacím, co nejdříve upozorněte příslušné orgány.

Další články v této kategorii