Posun vpravo

Nesprávné metody vytváření hesla

Některé běžné postupy vytváření hesel jsou snadno odhalitelné zločinci. Jak se vyhnout jednoduchým a snadno uhodnutelným heslům:

1

Nepoužívejte řady nebo opakující se znaky. Bezpečné heslo nelze vytvořit použitím řad 12345678, 222222, abcdefg nebo písmen na klávesnici, která leží u sebe.

2

Nenahrazujte čísla a symboly podobnými znaky. Zločince a další uživatele se zlými úmysly, kteří mají zkušenosti a pokoušejí se odhalit vaše heslo, nezastaví běžné nahrazení podobným znakem, např. „He$l0“. Taková nahrazení však mohou být účinná při použití dalších opatření, která zvyšují sílu hesla, např. délky, nesprávně napsanými slovy nebo různými pády.

3

Nepoužívejte své přihlašovací jméno. Jako heslo není dobré používat část svého jména, datum narození, rodné číslo nebo podobné údaje o svých blízkých. Jde o jednu z prvních možností, kterou zločinci vyzkoušejí.

4

Nepoužívejte hesla ze slovníku, a to v žádném jazyce. Zločinci používají propracované nástroje, pomocí nichž lze rychle odhalit hesla vytvořená na základě slov v různých slovnících, včetně slov psaných pozpátku, obsahujících běžné pravopisné chyby a nahrazení. Patří sem i hrubé výrazy a slova, která se neříkají před dětmi.

5

Nepoužívejte na všech místech stejné heslo. V případě napadení jednoho z počítačů nebo on-line systémů, u nichž používáte stejné heslo, je ohrožena bezpečnost i všech dalších údajů chráněných tímto heslem. Je velmi důležité používat v různých systémech různá hesla.

6

Nepoužívejte on-line ukládání. Pokud uživatelé se zlými úmysly objeví hesla uložená on-line nebo v počítači zapojeném v síti, získají přístup ke všem vašim údajům.

Další články v této kategorii