Test prověření znalostí

Otestujte své znalosti týkající se internetu a především jeho bezpečného používání. Zde je pro vás připraveno deset otázek, po zodpovězení se objeví vyhodnocení. Otázky jsou uspořádány od nejjednodušších po nejsložitější, takže každý uživatel si přijde na své. Většinu odpovědí také najdete na našich webových stránkách. U každé otázky se nabízejí tři možnosti, z nichž pouze jedna je správná.


1. Co znamená termín spam?

jde o nabídku jakéhokoli zboží pomocí elektronické pošty

jde o nevyžádanou poštu

jde o poštu se skrytým odesílatelem

2. Co mám dělat, když dostávám hodně nevyžádané pošty?

nic, nevyžádané pošty se nelze nijak zbavit

odpovědět na každý nevyžádaný e-mail a do předmětu zprávy vepsat NE/NO

aktivovat funkci filtrování nevyžádané pošty

3. Za spam se nepovažuje e-mail

nabízející nabídku pracovního místa, spamy nabízejí pouze zboží

od firmy, které jsem někdy v minulosti poskytl souhlas se zasíláním reklamních a informačních sdělení na mou adresu

odesílaný ze zahraničí, tedy z adresy nekončící doménou „.cz“

4. Co mám udělat, pokud dostanu z neznámé adresy e-mail, který mi nabízí peníze?

na e-mail normálně odpovím

na e-mail odpovím, pouze pokud je odeslán z adresy s doménou „.cz“

na e-mail neodpovídám a ihned jej smažu

5. Je odesílatelem e-mailové zprávy vždy člověk, který je zobrazen jako odesílatel?

nemusí to tak být, pravého odesílatele lze snadno skrýt

nemusí to tak být, ale pouze u e-mailů odesílaných z veřejných (free-mailových) adres

ano, ovšem jen pokud se vedle jeho adresy objeví i celé jméno

6. Je bezpečné se připojovat ke své e-mailové schránce z veřejně přístupného místa, například z internetové kavárny?

Ano, pokud nikomu neřeknete své heslo a vypnete v internetovém prohlížeči jeho automatické uložení.

ano, veřejně přístupné počítače jsou ze zákona nejlépe zabezpečené

není to nikdy úplně bezpečné, protože veřejně používaný počítač může být infikován škodlivým kódem, který umí například odeslat útočníkovi vaše přihlašovací údaje.

7. Jaké údaje zásadně nesděluji prostřednictvím e-mailu?

jména rodinných příslušníků

veškeré citlivé osobní údaje (rodné číslo, přihlašovací hesla, adresu atd.)

své telefonní číslo do zaměstnání nebo do školy

8. Termín phishing znamená

anglicky rybaření

jde o zkratku slov password harvesting fishing - tedy doslovně přeloženo sběr hesel rybařením

neznamená nic

9. Pokud dostanu od neznámého uživatele e-mail s podezřelou přílohou,

neotevírám přílohu a ujistím se u odesílatele, že jde o přílohu neškodnou

přílohu neotevírám přímo z e-mailu, ale uložím ji předtím na pevný disk

přílohu neotevírám a e-mail ihned smažu

10. Mezi nejnebezpečnější e-mailové přílohy hrozící šířením virů patří soubory

s příponou .exe

s příponou .txt

s příponou .jpg