Posun vpravo

Spam

Co je to spam?

Spam je masově odesílaná nevyžádaná elektronická pošta, tedy e-mail odeslaný na obrovské množství e-mailových schránek. Společným znakem těchto e-mailů je to, že spammeři odesílají zprávy na obrovské množství e-mailů. Nejedná se o žádnou cílenou reklamu na vytipovaný okruh lidí, ale o masové rozesílání dané zprávy (reklamy) komukoli. Dalším společným znakem spamu je, že adresa odesílatele je podvržená. Bývá nahrazena neexistujícím odesílatelem nebo nahrazena e-mailem příjemce. Rozesílání spamu je chápáno jako obtěžování, tedy kdyby spammeři odesílali spamy ze své e-mailové adresy, bylo by snadné je dohledat a odpojit od internetu. Hlavním důvodem rozesílání spamu je zisk.

Co spam není?

Spamem v žádném případě není reklamní sdělení, které jste si vyžádali, když jste odsouhlasili posílání reklamních e-mailů např. od firmy, kde jste v minulosti nakupovali. Dále spamem není klasická soukromá nebo obchodní e-mailová komunikace.

Jak se proti spamu bránit?

  • Zbytečně nezveřejňovat svou e-mailovou adresu na internetu, tj. neregistrovat se v podezřelých, neznámých formulářích nebo soutěžích. (Na internetu jsou roboti, kteří sbírají e-mailové adresy za účelem rozesílání spamu.)
  • Na konci zprávy bývá tlačítko Odhlásit (Unsubscribe). Správně by vás po kliknutí na odhlášení měla tato funkce skutečně odhlásit, ale pokud se jedná o podvodný e-mail, často se přihlásíte jen k odebírání dalších spamových zprav. Pokud si tedy nejste stoprocentně jisti, že jde o newsletter či obchodní sdělení, k jehož zasílání jste dali dříve souhlas, neklikejte.
  • Přemýšlejte, buďte ostražití a neotevírejte jakoukoli příchozí spamovou zprávu.
  • Většina spamů je odesílána z uživatelova počítače bez jeho vědomí, protože je jeho počítač napaden virem. Doporučuje se tedy používat aktualizovaný operační systém + firewall + aktualizovaný antivir, jinak může rozesílat spam i váš počítač.

Spam není jen v elektronické poště

Dříve slovo spam poukazovalo pouze na e-mail, dnes je rozšířené na celém internetu. Spam - tedy nevyžádaný obsah - se objevuje i v diskusních skupinách, instant messagingu (ICQ), blozích, návštěvních knihách a na fórech. Nejnovější trend spamu je SMS spam.

Zajímavosti

  • V současné době je celosvětový poměr z celkového počtu e-mailů: nevyžádaná pošta, spam, 93 % a vyžádaná pošta, HAM, 7 %. Ze 100 e-mailů je tedy 93 spamových zpráv a pouze 7 regulérních e-mailů!
  • Převážná většina spamu obsahuje reklamu na farmaceutické výrobky.
  • Každý den je odesláno 107 miliard spamu.
  • Více než 95 % spamu je psáno v anglickém jazyce.

Ukázky spamů:

Ukázka spamu I.
Ukázka spamu II.
Ukázka spamu III.

Další články v této kategorii