Posun vpravo

Spam - právní obrana

Paragraf

Již vás nebaví nalézat každý den ve své e-mailové schránce velké množství otravného spamu? S většinou se sice vypořádá váš počítačový filtr, ale vždy se nakonec objeví nějaké to „smetí“, které vás bude obtěžovat znovu a znovu. Právní rámec nabízí sice pomalejší řešení, ale mívá dlouhodobější a účinnější efekt. Podáte-li správně stížnost, můžete pomoci v dlouhodobém boji se spamem. V určitých případech se můžete dokonce pokusit o dosažení náhrady škody.

V prvé řadě je nutné určit, zda se vůbec jedná o spam. V mnoha případech se stává, že dotyčný dal někdy v minulosti souhlas, byť nevědomky, se zasíláním obchodních sdělení, a to ať již formou e-mailu, SMS, nebo telefonicky. V těchto případech lze vždy jednoduchým způsobem zažádat o vyřazení ze zasílání obchodních sdělení, tzv. opt-out. Vesměs lze nalézt stručné informace např. v patičce e-mailu a často postačí kliknout na zmiňovaný odkaz. V případě, že se opt-out možnost nenabízí, jedná se o porušení zákona o některých službách informační společnosti a lze přinejmenším podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Stížnost

V případě, že obdržíte nevyžádané obchodní sdělení od konkrétního subjektu, lze doporučit vyplnit tento formulář ÚOOÚ. Úřad se se šiřitelem spamu vypořádá veřejnoprávní cestou. Vyplnění formuláře má smysl jen v případech, kdy se jedná (i) o subjekt, který podléhá českému právu, (ii) z obsahu obchodního sdělení vyplývá, že podporuje zboží, služby nebo image subjektu. V případě spamu pocházejícího z jiné země doporučujeme alespoň nahlásit spam na SpamCop (US). Jedná se o projekt, který vytváří globální blacklisty zdrojů spamu.

Náhrada škody

Jestliže žádáte určitou finanční náhradu, musíte se již obrátit k soudu. V tomto případě musíte identifikovat žalovaného a unést důkazní břemeno, tzn. prokázat, že vám žalovaný způsobil svým jednáním škodu. Žalujete tedy z titulu obecné náhrady škody, a musíte tak vyčíslit konkrétní škodu, kterou vám spam způsobil, a to včetně příčinné souvislosti s jednáním spammera. Veškeré tyto věci se bohužel v dnešní době stále velice těžce prokazují. Nutno taktéž upozornit, že soudní proces může trvat relativně dlouhou dobu.

Další články v této kategorii