Posun vpravo

E-mailová komunikace

Jednou z velkých výhod internetu je usnadnění a zrychlení komunikace. Nejpoužívanější formou komunikace na internetu je e-mail. Slouží k elektronické komunikaci, k odesílání, doručování a přijímání elektronických zpráv. První e-mail se objevil v roce 1965, je tedy starší než samotný internet. S příchodem sítě internet se stal e-mail velmi oblíbeným, protože umožňoval snadný přenos elektronických zpráv mezi různými počítači přes síť. Rychlost doručování informací se tak zkrátila z několika dní na několik vteřin. Proto je zcela logické, že e-mail zcela nahradil některé dosavadní typy předávání informací. Například telegram se stal díky novým formám komunikace už jen vzpomínkou.

V dnešní době je elektronická pošta velmi populární a rozšířená mezi lidmi. Firmy většinou využívají komerční řešení (placené), soukromí uživatelé využívají freemailových služeb jako email.seznam.cz (zdarma).

Jak e-mail funguje?

E-mailová adresa je nedílnou součástí e-mailu. Je ve tvaru uzivatel@domena.cz.

Každá adresa obsahuje údaje:

  • jméno uživatele,
  • @ - „zavináč“ - tj. znak oddělující uživatelské jméno a jméno domény,
  • jméno domény.

Jak vypadá e-mailová zpráva?

E-mailová zpráva se skládá ze dvou částí:

1

Hlavička - v hlavičce e-mailu jsou uloženy důležité informace pro odesílaní e-zprávy.

Skládá se obvykle z následujícího:

  • From: e-mailová adresa odesílatele, případně odesílatelů. Ta je převážně vyplňována automaticky.
  • To: e-mailová adresa příjemce nebo více příjemců. Tu vyplňuje uživatel, který zprávu odesílá.
  • Subject: předmět dané zprávy. Není povinné ho uvádět, ale patří to k netiketě (internetové etiketě). Vyplňuje odesílatel.
  • Date: datum odeslaní zprávy, které se vyplňuje automaticky.
  • Může obsahovat další informace, jako je odesílající server, kopie e-mailu, skryté kopie e-mailu, reputace e-mailu, skutečné informace, od koho byla zpráva odesílána. Pokud vám přijde od někoho e-mail, uvedený odesílatel nemusí být skutečně ten, který e-mail odesílal. Je poměrně snadné tuto hlavičku modifikovat. Této slabiny využívají především lidé rozesílající spam.
2

Tělo - tělo e-mailu je obsah zprávy. Lze ho psát jako obyčejný text nebo je podporován HTML kód, formátování textu.

E-mail

Jak probíhá odesílání a příjem pošty?

1

Vytvoříte zprávu buď v e-mailovém klientovi (MUA – Mail User Agent), jako je Outlook či Thunderbird, nebo přes webové rozhraní, tzv. webmail.

2

Váš e-mailový klient zprávu předá poštovnímu serveru (MTA – Mail Transfer Agent). E-mail je odeslán.

3

Server si ze zprávy zjistí, komu má být e-mail doručen (identifikuje e-mailovou adresu a zjistí doménu, tedy co je za znakem @).

4

Nyní si server z domény zjistí, kam a na jaký server má e-mail začít doručovat.

5

Začne komunikace mezi poštovními servery. Naváže se spojení, odesílající server se „představí“ a požádá o odeslání e-mailu. Pokud vše proběhne v pořádku, e-mail se předá příchozímu serveru. E-mail je předán.

6

Příchozí server přijal novou zprávu, proběhne ověření, zdali se nejedná o spam (skupina analýz, porovnávání obsahu zprávy, test existence odesílatele, reputace odesílatele a jiné - to vše vede k vyhodnocení, zda se jedná o spam nebo regulérní e-mail, který má být doručen). E-mail je poté doručen.

7

Pokud e-mail není vyhodnocen jako spam, je doručen do inboxu (do doručené pošty) a čeká na vyzvednutí a přečtení uživatelem.

8

Příjemce se přihlásí do své schránky (přes webmail nebo přes e-mailového klienta jako např. Outlook) a zjistí, jestli mu nepřišla nová pošta.

9

MDA odpoví, že má nový e-mail. E-mail je přečten.

Všechny kroky jsou znázorněny na obrázku:

Všechny kroky

Ve skutečnosti je vše ještě složitější, než je zde popsáno, příchozí servery mají obvykle různá zabezpečení proti spamu (používají greylisty), server může odpovědět různými chybovými hlášeními. Proto se občas stane, že e-mail se musí odesílat vícekrát nebo odchozí server musí počkat, než je příchozí server dostupný. Nejenom z těchto důvodů se e-maily mohou zařazovat do tzv. fronty odeslaných či příchozích zpráv, které čekají na odeslaní či přijetí, a může vznikat zpoždění při doručování zpráv příjemci pár minut nebo i několik hodin.

Další články v této kategorii