Slovník

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPQRŘSŠTUVWXYZŽ
 • Address Harvester
  je robot, který skenuje neboli „prolézá“ webové stránky, zprávy na internetu, fóra atd. Hledá cokoli, co vypadá jako platná e-mailová adresa. Výsledkem je to, že spousta e-mailových adres bude využita k zaslání spamu nebo bude prodána rozesílatelům spamu.
 • Adresa
  adresa konkrétní webové stránky nebo souboru na internetu. Neobsahuje speciální znaky ani mezery a k označení jednotlivých adresářů se používají lomítka. První část adresy označuje používaný protokol a druhá specifikuje název IP adresy nebo domény, kde se příslušné internetové stránky nacházejí.
 • Adresář
  hierarchická struktura sloužící k přehlednému uspořádání složek a souborů ve vašem počítači. Příkladem jsou sekce „Moje dokumenty”, „Moje obrázky” apod.
 • Adware
  je počítačový program, který byl nainstalován do vašeho počítače, aniž byste o tom věděli. Spousta programů zdarma nebo těch, které si stahujete z internetu, vám do počítače nainstalují skryté programy, jež posílají detaily, jako např. vaši e-mailovou adresu, webové stránky, které navštěvujete apod., zadavatelům reklamy, kteří pak zahltí vaši e-mailovou schránku reklamou a spamem (nevyžádanou poštou).
 • Aktivní transakce
  transakce, jejímž prostřednictvím jsou převáděny peněžní prostředky.
 • Antispam (spam filter)
  je soubor programů, které zkoumají příchozí e-maily podle různých pravidel a filtrů (porovnávají je s databází spamů, blocklisty, bayesiánskými filtry aj.) a na základě těchto pravidel oddělují spam (tedy nevyžádanou poštu) od hamu (legitimní pošty) tak, aby se nevyžádaná pošta nedostala do e-mailové schránky adresáta.
 • Antivirus
  je počítačový program, který chrání počítač před infekcí počítačových virů. Antivirus obvykle pracuje ve dvou režimech: jednak neustále automaticky kontroluje počítač a všechny používané soubory a jednak je možné manuálně spustit podrobný test všech souborů na disku počítače (takový test může trvat i několik hodin, ale jednou začas se doporučuje). Mezi nejznámější antiviry patří AVG, NOD32, Avast! či Kaspersky.
 • Antispyware
  program bojující proti spywaru. Program kontroluje všechna data přicházející do počítače, vyhledává spywarový software a znemožňuje přístup čemukoli, co by počítač mohlo ohrozit, případně sestavuje seznam podezřelých položek, které mají být vymazány. Spyware je označení pro škodlivé počítačové programy zaměřené na sledování (špionáž) napadeného počítače.
 • Autentizace
  prokázání, že daný uživatel je oprávněn službu používat. Nejčastějším prostředkem autentizace je jméno a heslo. Kromě toho se používá také např. biometrický senzor (čtečka otisků prstů).
 • Bankovní převod
  způsob platebního styku. Banky provádějí převody peněz na základě příkazu klienta; v tuzemském platebním styku se používá forma úhrady nebo inkasní forma placení.
 • Bankovní účet
  účet vedený u banky. Bankovní účty se dělí na jednotlivé typy, např. běžné účty, vkladové, úvěrové atp.
 • Bankovní spojení
  jednoznačné určení účtu klienta. Pro tuzemský platební styk je tvořeno číslem účtu klienta a identifikačním kódem banky, stanoveným Českou národní bankou.
 • Bezdrátová síť
  je typ počítačové sítě, ve které se přenos dat uskutečňuje za pomoci elektromagnetických vln. Existují různé typy bezdrátových sítí, nejznámější jsou sítě LAN (bezdrátové spojení dvou počítačů) nebo MAN (bezdrátová síť mezi několika počítači využívaná hlavně ve městě).
 • Bezpečná doména
  Doména je jednoznačné jméno počítače nebo počítačové sítě připojené do sítě Internet. Bezpečná doména je chráněna několika způsoby proti podvrhnutí. Nejdokonalejší technologií ochrany domén je DNSSEC, neboli bezpečné DNS.
 • Bezpečnostní údaje
  jedinečné bezpečnostní prvky (klientské číslo a heslo), které jsou automaticky přiděleny každému uživateli přímého bankovnictví za účelem jeho jednoznačné identifikace.
 • Bezpečnostní SMS
  autorizační SMS a přihlašovací SMS v internetovém bankovnictví nastavené pro daného uživatele.
 • Bezplatný software (volně šiřitelné programy - freeware a shareware)
  obecně jsou všechny počítačové programy chráněny autorskými právy, a nelze ho proto volně stahovat. V případě bezplatného softwaru dal držitel autorských práv souhlas k jeho užívání zdarma. O volně šiřitelném softwaru mluvíme tehdy, když držitel autorských práv souhlasí s jeho bezplatným užíváním jen za určitých podmínek, např. s omezenou funkčností. V některých případech může uživatel za shareware dobrovolně zaplatit.
 • Bezhotovostní operace
  operace uskutečňovaná bez použití fyzických peněz (hotovosti) prostřednictvím bankovních převodů a dalších účetních operací.
 • Běžný účet
  bankovní účet, na němž má klient uloženy peníze, které si může kdykoli vybrat, nebo kam může vložit další (s ohledem na podmínky stanovené bankou). Vklady a výběry peněžních prostředků z běžného účtu může klient uskutečňovat různými způsoby, např. v hotovosti či pomocí bezhotovostních převodů z jiných účtů nebo na jiné účty.
 • Blokace karty
  zablokování platební karty na žádost klienta, např. při její ztrátě nebo krádeži.
 • Blog
  je zkratka termínu web log. Jedná se o veřejný on-line deník. Jeho uživatel na určitou internetovou adresu pravidelně doplňuje obsah - komentáře, popisy událostí nebo další materiál (grafiku, video atd.). Položky jsou většinou zobrazovány v chronologickém sledu. Mnoho blogů uveřejňuje informace a komentáře vztahující se k určitému tématu. Další blogy fungují jako tzv. on-line deníky. Typický blog kombinuje text, obrázky a odkazy na další blogy, webové stránky atd. Důležitou částí většiny blogů je místo, kde mohou návštěvníci zanechat komentář. Kromě blogů, které jsou založeny na textu, existují i fotoblogy, videoblogy, MP3 blogy ad.
 • Bulk
  takto je označován e-mail, který je poslán velkému množství adresátů.
 • Bullying (cyber bullying, kyberšikana)
  tyranizování a šikana, zejména mezi mladistvými. Bullying může mít více podob sahajících od posměchu přes urážky až k bití. Pokud se tyto útoky nahrávají a šíří přes mobilní telefon, e-mail, internet či blog, mluví se o „e-bullyingu“ nebo častěji o „cyber bullyingu“ (kyberšikaně).
 • Cashback
  výběr hotovosti při placení nákupu v obchodě.
 • Cracker
  člověk, který se nelegálně nabourává do počítačových systémů cizích lidí či firem.
 • CVV2/CVC2/CVA2
  trojčíslí uvedená na podpisovém proužku platební karty za číslem platební karty nebo za posledním čtyřčíslím čísla platební karty.
 • Cyberbullying neboli kyberšikana
  je druh šikany, který využívá elektronické prostředky, jako jsou mobilní telefony, e-maily, pagery, internet, blogy atd. Jejími nejobvyklejšími projevy jsou zasílání obtěžujících, urážejících či útočných mailů a SMS.
 • Cyberstalking
  použití elektronického zařízení (mobilního telefonu, e-mailu) cizího uživatele k obtěžování jiného uživatele.
 • Červ
  zvláštní druh viru, který sám sebe kopíruje a může se samovolně šířit na velké množství počítačů, napadat sítě, snižovat rychlost připojení počítače k internetu, vypnout počítač apod.
 • Čipová karta
  platební karta obsahující čip s programovatelným mikroprocesorem a pamětí. Čipová technologie zvyšuje bezpečnost a rozšiřuje funkce karty.
 • Debetní karta
  platební karta umožňující čerpat vlastní prostředky uložené na účtu s povoleným debetem (do minusu).
 • Debetní zůstatek
  záporný zůstatek na účtu klienta. Tuto částku klient bance dluží (ať už vlivem poskytnutého úvěru, povoleného přečerpání, nedovoleného debetu, či z jiného důvodu).
 • Disponibilní zůstatek
  peníze, které má klient v daném okamžiku k dispozici. Zpravidla jde o kladný zůstatek na účtu, který může být navýšen o výši povoleného debetu či kontokorentu nebo snížen o blokace na účtu (např. z důvodu exekuce).
 • Domovská stránka (homepage)
  webová stránka, která se automaticky zobrazí po spuštění internetového prohlížeče. Stejným slovem se označuje také hlavní stránka, která se zobrazí, pokud přejdeme na zadanou webovou adresu.
 • Download (stahování)
  ukládání souborů z internetu do vlastního počítače. Ke stahování dochází i při běžném surfování po internetu (tedy prohlížení webových stránek), protože aby se mohla jakákoli webová stránka zobrazit, webový prohlížeč si nejprve musí stáhnout její obsah ze serveru. Stahovat samozřejmě můžeme i celé soubory, jako např. dokumenty, programy, hudbu nebo filmy (což ale bývá často nelegální). Opakem downloadu je upload neboli nahrávání souborů na internet.
 • e-Faktura
  služba umožňující klientovi banky příjem daňových dokladů (faktur) od poskytovatelů služeb v elektronické podobě přímo do jeho internetového bankovnictví a zároveň umožňující jejich snazší úhradu.
 • e-Learning
  učení za pomoci internetu. Jde o vzdělávací proces využívající počítačové technologie k tvorbě kurzů, distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia.
 • Elektronická karta
  debetní nebo kreditní karta, u které se údaje načítají z čipu na přední straně karty. Čip zajišťuje vysokou bezpečnost karty.
 • Embosovaná karta
  debetní nebo kreditní karta, u které text na přední straně karty vystupuje v „reliéfu“. To umožňuje její použití i v mechanických platebních terminálech, tzv. imprinterech (lidově žehličkách).
 • E-mail
  elektronická pošta je nejrozšířenější způsob internetové komunikace. E-maily (elektronické dopisy) mohou obsahovat nejen text, ale také např. různé dokumenty, obrázky či videa přiložené v příloze. Samotné používání e-mailu je obvykle zdarma (platíme tedy jen za připojení k internetu).
 • Emotikon
  obrázek používaný k vyjádření pocitů a emocí (např. smajlík). Emotikon lze vytvořit kombinací standardních kláves pro písmena a interpunkční znaménka nebo použít již připravené obrázky.
 • Facebook
  je speciální webová stránka sloužící ke komunikaci mezi uživateli, ke sdílení multimediálních dat (obrázků, videí, zvukových záznamů), udržování vztahů a také zábavě. Facebook byl založen Markem Zuckbergerem původně jako systém pro studenty Harvardské univerzity. Postupně se rozšiřoval a v roce 2009 měl již 350 milionů aktivních členů. Facebook je typickým představitelem tzv. sociálních sítí, které slouží k udržování kontaktů mezi lidmi na internetu.
 • Firewall
  zařízení kontrolující komunikaci mezi sítěmi a sloužící ke kontrole jejich důvěryhodnosti. Firewall může zakázat komunikaci na základě předem určených pravidel. Může také povolit komunikaci pouze mezi nastavenými adresami.
 • Flaming
  záměrné umisťování nepřátelských a urážlivých vzkazů na internet s cílem někoho rozzlobit a urazit.
 • Fórum
  on-line diskusní skupina, jejíž členové si vyměňují názory na určité téma.
 • Freemail
  veřejně dostupná internetová služba, která nabízí uživatelům e-mailovou schránku zdarma. Nejznámější poskytovatelé jsou Gmail, Hotmail, Yahoo, v České republice jsou to portály Atlas, Centrum, Seznam, Volný.
 • Google
  je největší internetový vyhledávač, probíhá na něm 47,7 % veškerého vyhledávání. Vyhledávač každodenně obslouží přes 200 milionů dotazů. Kromě webových stránek umí prohledávat také obrázky, diskusní skupiny, zpravodajské servery a nabídky on-line prodeje.
 • Grooming (lákání na schůzku)
  situace, kdy chatovací místnosti využívají pedofilové. Představují se dětem jako jejich vrstevníci a pokoušejí se je vylákat na schůzku. Zjišťují informace o místě jejich pobytu, zájmech, koníčcích a sexuálních zkušenostech.
 • Hacker
  osoba, která se snaží neoprávněně proniknout na určité stránky nebo se nabourat do počítačového systému. Hackeři často kradou informace z firem (např. různé adresáře e-mailových kontaktů) a prodávají je za poplatek rozesílatelům spamu.
 • Hardware
  pevná část počítače, dělí se na vnitřní části (základní deska, pevný disk a operační paměť) a části vnější (monitor, klávesnici, tiskárnu atd.), nazývané také periferie počítače. Na hardwaru pracuje software, tedy počítačové programy.
 • Hash Buster
  způsob, jak se rozesílatelé spamu vyhýbají tomu, aby byly jejich nevyžádané e-maily zachyceny spam filtry. Dělají to vkládáním náhodně vybraného obsah do každého nevyžádaného e-mailu, často v podobě částí slov v kolonce předmět, což mate spam filtry, který hledají naopak naprosto stejné zprávy rozesílané na mnoho adres.
 • Heslo
  slouží k autentizaci uživatele, tedy k doložení, že je to skutečně on a je oprávněný využívat určité služby či funkce. Oprávněný uživatel musí držet své heslo v tajnosti.
 • Hlavní paměť
  je paměť v jádru počítače. Jiný termín pro hlavní paměť je RAM. Počítač může manipulovat pouze s daty uloženými v hlavní paměti. Každý program, se kterým na počítači pracujete, a každou složku, kterou otevřete, musí počítač zkopírovat do své hlavní paměti. Proto je velikost hlavní paměti u počítače klíčová.
 • Hoax
  podvod, mystifikace či žert; jde o šíření poplašných řetězových zpráv (nejčastěji e-mailů), které z různých důvodů (pomoc při hledání dětí, upozornění na počítačový vir atd.) vyzývají k přeposílání co největšímu počtu příjemců.
 • Homebanking
  služba, která klientovi umožňuje komunikaci s bankou (včetně zadávání platebních příkazů) prostřednictvím sítě internet. K zavedení této komunikace je třeba mít na počítači nainstalovaný speciální program banky (tím se homebanking odlišuje od internetového bankovnictví, kde se speciální program nepožaduje).
 • Hyperlink
  odkaz na jiný dokument na internetu nebo na jiné místo v dokumentu. často se označuje jako link a po kliknutí se uživateli otevře dokument, na nějž odkazuje.
 • Hypertext
  text skrývající hyperlinkové propojení na jiný dokument nebo na jiné místo v dokumentu. Po kliknutí na takto označený text se uživateli otevře dokument, na nějž text odkazoval. Usnadňuje orientaci v rozsáhlých textech a publikování odkazů. Textové odkazy jsou obvykle zobrazovány modrým písmem a podtrženy.
 • Chat
  označuje písemnou on-line komunikaci dvou a více lidí v reálném čase. Po registraci na stránkách chatu (např. na xchat.cz nebo chat.lide.cz), si mohou zvolit nějakou chatovací místnost, a pak už si mohou psát - přičemž to, co napíše jeden uživatel, se okamžitě zobrazuje i ostatním (chatování tedy připomíná rozhovor, kde na sebe lidé mohou okamžitě reagovat).
 • Chatovací místnost
  webová stránka pro chatování, tedy on-line debaty na internetu.
 • Imprinter
  mechanické zařízení umožňující platit embosovanou platební či kreditní kartou i na místě nevybaveném elektronickým terminálem. Pomocí imprinteru se provede otisk identifikačních údajů platební karty a obchodního místa na účtenku, kterou pak obchodník doloží provedení platby.
 • Inkasní způsob placení
  je často využíván pro pravidelné úhrady měnících se částek, např. za elektřinu, plyn apod., musí být však mezi plátcem a příjemcem předem dohodnut. Klient (plátce) udělí své bance souhlas s tím, že jeho účet může být inkasován. Klient, pro kterého jsou platby určeny (příjemce), pak dává bance pokyn ke zprostředkování platby z účtu plátce na svůj účet.
 • Internetové bankovnictví
  služba, která klientovi umožňuje komunikaci s bankou (včetně zadávání platebních příkazů) pomocí internetu. Klient nepotřebuje instalovat žádné speciální programy, postačí mu pouze internetové připojení.
 • Instant messaging
  je internetová služba, umožňující uživatelům sledovat, kteří jejich přátelé jsou právě připojeni, a dle potřeby jim posílat zprávy, přeposílat soubory a obecně vzájemně komunikovat. Hlavní výhodou oproti používání např. e-mailu spočívá v principu odesílání zpráv v reálném čase, zpráva je doručena ve velmi krátké době od odeslání.
 • Internet
  je celosvětová počítačová síť, která propojuje jednotlivé sítě. Internet slouží k přenášení informací a poskytování mnoha služeb (např. e-mail, chat, www stránky atd.)
 • Internet service provider (poskytovatel internetového připojení)
  je firma nebo organizace poskytující přistup na internet a příbuzné služby.
 • Internetová stránka
  je soubor webových stránek s informačním obsahem textů, obrázků, videí a dalších digitálních položek, obvykle přístupných na internetu, mobilních telefonech a LAN sítích. První internetová adresa se objevila v roce 1991.
 • Internet fórum/internetová diskuse
  je stránka na internetu, kam lidé vkládají své názory a reakce a ty se následně na stránce zobrazují. Oproti chatu se internetová diskuse liší tím, že přispěvatelé nemusí být ke stránce připojeni současně, ale mohou reagovat i s časovým odstupem.
 • IP adresa
  je jednoznačná identifikace konkrétního počítače v internetu. Zkratka „IP“ znamená internetový protokol, což je způsob, jak spolu komunikují všechna zařízení v internetu.
 • Junk Mail
  nevyžádaná reklama.
 • Kontokorent
  účet, na němž má klient bankou povoleno čerpat do minusu v rámci předem stanoveného limitu.
 • Kreditní karta
  platební karta, s níž je spojena možnost čerpání úvěru. Je nezávislá na běžném účtu klienta, některé banky vydávají kreditní karty, aniž by u nich klient měl veden běžný účet.
 • Kreditní zůstatek
  kladný zůstatek na účtu.
 • Komunita
  skupina lidí, kteří spolu komunikují na internetu pomocí vzkazů, telefonu nebo e-mailu.
 • Logging
  proces, který dovoluje přístup uživateli do počítačového systému. Log-in je identifikace uživatele při vstupu do systému (obvykle obsahuje uživatelské jméno, heslo atd.). Označení log-out se používá pro opuštění systému uživatelem (předtím co do něj vstoupil pomocí log-in).
 • Mail Loop (e-mailová smyčka)
  je situace, kdy jeden automatický e-mail spustí další, který opět spustí ten první e-mail k odpovědi atd., čímž vytváří e-mailovou smyčku (mail loop).
 • Malware
  počítačový program určený ke vniknutí do počítačového systému nebo k jeho poškození. Pod souhrnné označení malware se zahrnují počítačové viry, trojské koně a spyware.
 • Mobilní bankovnictví
  jedna z podob přímého elektronického bankovnictví. Klient ke komunikaci s bankou (včetně zadávání platebních příkazů) používá speciální program v mobilním telefonu - oproti běžnému telefonnímu bankovnictví poskytuje vyšší míru ochrany klienta.
 • Mobilní platby
  dobíjení předplacených kupónů mobilních operátorů prostřednictvím přímého bankovnictví.
 • Mousetrap (past na myši)
  je jednoduchý prográmek (JavaScript), který ztěžuje opuštění webové stránky. Pokud uživatel zkusí ze stránky odejít, objeví se okénko, které ho vrátí zpět na stránku a brání mu v kliknutí na tlačítko Zpět. Používá se, pokud je zadavatel reklamy placen za počet osob, které kliknou na klientovu webovou stránku.
 • MySpace
  americký server, který sdružuje lidi stejných zájmů a poskytuje možnost komunikace s některými celebritami. Kromě klasických profilů se zde setkáváme i s profily hudebníků z celého světa, filmařů a herců. Na server je možno nahrávat neomezené množství fotografií a videí.
 • Nelegální obsah
  obsah internetových stránek, který je podle zákonů daného státu protiprávní. Nejčastější typy takového obsahu zahrnují obrázky sexuálního zneužívání dětí, protiprávní aktivity na chatu (např. grooming - lákání na schůzku) nebo publikování materiálů nenávistného charakteru.
 • Netiketa
  pravidla slušného chování při komunikaci na internetu (net etiketa).
 • Nevhodný obsah
  obsah, který může negativně ovlivnit vývoj a výchovu dětí nebo na nich může zanechat trvalé psychické následky.
 • Nevyžádaná pošta (spam)
  stejné zprávy posílané najednou na e-mailové adresy mnoha lidí, kteří o ně nemají zájem.
 • Newsletter (zpravodaj)
  jednoduchá forma novin nebo informačního letáku, který komunikuje s cílovou skupinou. Zpravodaje jsou většinou legitimní a uživatel musí s jejich zasíláním souhlasit. Stejně tak musí být možné zasílání zpravodaje odhlásit.
 • Nezákonný obsah
  obsah, který je zakázán zákonem. Jedná se především o dětskou pornografii, nelegální sexuální praktiky, nabídky dětské prostituce a sdružování pedofilních zájmů.
 • Ochrana soukromí
  soubor nastavitelných vlastností systému, které zabezpečují ochranu soukromí uživatele a jeho osobních údajů.
 • Odkaz (link, hyperlink)
  propojení na jiný soubor na internetu (webovou stránku, textový dokument, obrázek apod.). Kliknutím na odkaz se načte nová stránka nebo nová internetová adresa. Textové odkazy jsou obvykle zobrazovány modrým písmem a podtrženy. Jako odkazy na jiné webové stránky se také často používají obrázky.
 • Osobní údaje
  jakékoli informace, které lze přiřadit určité osobě. Při shromažďování, zpracovávání a přechovávání osobních dat je vždy nutno přesně určit účel, pro který jsou používána.
 • P2P
  sítě P2P (z anglického peer-to-peer) umožňují připojeným uživatelům sdílet data, a to jejich nahráváním nebo stahováním. Sdílení souborů je ovšem ale velmi často využíváno v rozporu se zákonem (např. nelegální sdílení hudby nebo filmů).
 • Paměť
  je kapacita počítače, která je schopná přijmout a uchovat data.
 • Paměťové zařízení
  je zařízení schopné ukládat data. Tento termín je používán, nejen pokud mluvíme o paměti počítače, disku atd.
 • Parental Control (rodičovská kontrola)
  je způsob, jakým mohou rodiče sledovat chování dítěte při práci na počítači a případně omezit jeho aktivity.
 • Pasivní transakce
  pasivní transakce zahrnují všechny informace poskytované prostřednictvím přímého bankovnictví.
 • Pharming
  představuje škodlivější verzi phishingu. Speciální počítačové programy uživatele přesměrují na stránky, které po něm požadují zadání citlivých údajů (přístupových hesel apod.) podobně jako u phishingového útoku.
 • Phishing
  jde o rozesílání podvodných zpráv (nejčastěji e-mailů), které se tváří jako zprávy od banky, správce sítě atd. Cílem zprávy je pod nějakou záminkou získat od příjemce zprávy jeho citlivé údaje, např. čísla kreditních karet, bankovních účtů, přístupových hesel atd.
 • PIN
  pochází z anglického spojení „personal identification number“ (osobní identifikační číslo). Jedná se o jedinečný identifikátor, pomocí kterého je možné se autorizovat např. při použití platební karty, mobilního telefonu atd. Nejčastěji se jedná o čtyřmístné číslo, bez jehož znalosti není možné tento předmět použít. V rámci ochrany majitele systém povolí většinou pouze omezený počet chybného zadání PIN, následně dojde k jeho zablokování.
 • Platební karta
  nástroj bezhotovostního platebního styku. Zahrnuje všechny typy karet (debetní karta, kreditní karta, dodatková kreditní karta, charge karta, prepaid card).
 • Platební příkaz k inkasu
  pokyn příjemce, aby banka zprostředkovala převod peněz z účtu plátce na jeho účet. K tomu, aby na základě takového pokynu k odepsání peněz z účtu plátce došlo, musí plátce své bance povolit k provádění plateb formou inkasa na účet příjemce (dát svolení k inkasu).
 • Platební příkaz k úhradě
  pokyn klienta (plátce) bance, aby převedla peníze z jeho účtu na účet příjemce, tedy aby provedla platbu v určité výši.
 • Počítačový virus
  je program, který dokáže sám sebe zkopírovat a „nakazit“ počítač, aniž by to jeho uživatel zjistil. Pojem počítačový virus je hojně používán, ale není zcela správný, protože kromě virů existují i jiné programy ohrožující počítač, jako jsou např. programy malware (určené ke vniknutí do počítačového systému a jeho poškození). Viry mohou být šířeny z jednoho počítače na druhý, pokud se jejich hostitel dostane do kontaktu s jiným, neinfikovaným počítačem např. prostřednictvím internetu nebo vyměnitelného média jako jsou CD, disketa nebo flash disk. Zatímco některé viry mohou být cíleně ničivé (mazání souborů na disku), jiné mohou jen obtěžovat.
 • Port
  je rozhraní na počítači, které se používá k připojení jiného zařízení. Porty mohou být interní nebo externí. Interní porty umožňují připojení k disku, jednotce nebo síti, zatímco externí porty (zásuvky) slouží k připojování periferních přístrojů, jako je např. tiskárna nebo klávesnice.
 • Post či posting
  je příspěvek uživatele do blogu, internetového fóra, e-mailu nebo usenetu.
 • Profil
  osobní údaje uživatele uváděné v sociálních sítích, systémech pro rychlou výměnu zpráv, chatování, internetových hrách apod. Profily mohou být veřejné nebo soukromé a uživatel je může upravovat tak, aby jej co nejlépe reprezentovaly.
 • Prohlížeč
  neboli browser je počítačový program, který uživateli umožňuje prohlížení internetu (resp. webu). Jednoduše řečeno, prohlížeč je v podstatě okno, ve kterém se zobrazují jednotlivé webové stránky a které uživateli umožňuje práci s těmito stránkami (např. vyplňování formulářů, práci s obrázky, hraní jednoduchých her atd.). Prohlížečů existuje celá řada, mezi nejznámější patří Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera či Google Chrome.
 • Přezdívka (uživatelské jméno, nick)
  jméno, které si uživatel při využívání internetové služby sám zvolí k označení své osoby. Při volbě vhodné přezdívky si můžete na internetu zachovat anonymitu.
 • Přílohy
  složky, které jsou poslány spolu s e-mailovou zprávou (např. obrázky, textové dokumenty). Přílohy u e-mailů od neznámých odesílatelů mohou obsahovat škodlivé programy.
 • Přímé bankovnictví
  způsob dálkové komunikace mezi bankou a klientem. Klient v tomto případě předává a získává informace přímo pomocí některého z elektronických kanálů (např. internet, telefon, mobilní telefon atp.), a nikoli prostřednictvím pracovníka banky na přepážce.
 • RPSN
  představuje úhrn všech poplatků a jiných nákladů, které musí dlužník při řádném plnění svých povinností z úvěrové smlouvy zaplatit bance kromě splacení jistiny úvěru. Zahrnuje úroky z úvěru i různé související poplatky. Povinnost uvádět RPSN u spotřebitelského úvěru je stanovena zákonem.
 • Řetězový dopis
  je dopis nebo e-mail, který je poslán postupně několika lidem. Tyto dopisy často obsahují přátelské pozdravy nebo naopak hrozby, co se stane, pokud neuděláte to, o co vás dopis žádá. Nejde o spam v jeho ryzí podobě, ale mnoha lidmi je za spam považován.
 • Sdílení souborů
  zajištění přístupu k určitým souborům pro více uživatelů internetu. Sdílející uživatelé mohou sdílené složky nahrávat i stahovat.
 • Second life (druhý život)
  napodobenina reálného světa na internetu. Jeho uživatelé se pohybují na zvláštních webových stránkách ve virtuálním 3D (třírozměrném) prostředí a mohou zde „žít“ podobně jako ve skutečném světě. Mohou komunikovat s ostatními uživateli, cestovat, vyrábět, nakupovat či prodávat předměty a mnoho dalších aktivit. Cílem je vytvořit něco jako „druhý život“, tedy nikoli jen počítačovou hru. Významným prvkem Second Life je napodobení fungující ekonomiky a využívání fiktivních peněz napojených na reálný svět (virtuální měnu je možné směňovat za dolary či eura a naopak).
 • Server
  je v podstatě počítač, který v rámci internetu obsluhuje jiné počítače. Když se uživatelé chtějí podívat na nějaké stránky, musí komunikovat právě s jedním nebo více servery. Na některých serverech je uložený samotný obsah webových stránek (zdrojový kód, texty, obrázky nebo třeba databáze) a jiné servery zajišťují a doplňují komunikaci (např. proxy server či DNS).
 • Skimming
  postup, při kterém jsou původní údaje z magnetického proužku platební karty elektronicky zkopírovány na jinou kartu bez vědomí držitele.
 • Sociální síť
  sociální sítě jsou webové služby a portály, které svým uživatelům umožňují vzájemnou komunikaci. Uživatelé se zde mohou zaregistrovat, vyplnit si své uživatelské profily a následně mohou např. diskutovat, chatovat, psát si blogy, sdílet fotografie, a podobně. Jak už název napovídá, klíčové jsou vztahy a vazby - tedy vytváření „sítí“ mezi přáteli, kolegy, zájmovými skupinami atd. Mezi nejznámější sociální sítě patří Facebook a MySpace, u nás pak Lidé a Líbímseti.
 • Spam
  nevyžádané, obtěžující reklamní e-maily
 • Spambot
  je to počítačový program, který je navržen tak, aby „prolézal“ náhodné webové stránky a diskusní internetové stránky a sbíral na nich vše, co vypadá jako platná e‑mailová adresa. Tu následně přidá na spam seznam, tedy seznam adres k rozesílání spamu.
 • Spamfilter
  počítačový program, který filtruje všechny příchozí e-maily a třídí je na normální e-maily a ty, které obsahují spam nebo tak vypadají.
 • Spammer
  člověk, který rozesílá spam.
 • Spamnest
  je společnost nebo místo, kde se vytváří a rozesílá spam (nebo které umožňuje jeho rozesílání).
 • Spamware
  jakýkoli druh počítačových programů pro spammery (programy pro sbírání e-mailových adres a programy sloužící přímo k rozesílání spamu).
 • Spider (pavouk)
  jde o program navržený k prohledávání internetu.
 • Spim
  verze spamu - nevyžádaná reklama v on-line komunikaci na ICQ, Messenger a Skype.
 • Spoofing
  nastane tehdy, když spammer nebo scammer falšuje svůj vlastní původ nebo předstírá, že je někdo jiný. Toho dosáhne např. posláním e-mailu s falešnou hlavičkou. Do této kategorie spadají také phishing maily, které mají zakrýt identitu skutečného odesílatele.
 • Spyware
  druh škodlivých programů, které se zaměřují na sledování (špionáž) napadeného počítače. Jakmile spyware úspěšně infikuje počítač, může sledovat aktivitu jeho uživatele - např. jaké webové stránky si prohlíží, s jakými pracuje soubory nebo co píše na klávesnici. Spyware tedy může zjistit i velmi citlivé údaje (např. přístupová hesla) a ty pak potají odeslat svému tvůrci. Na detekci a odstraňování škodlivých programů se používá např. Ad-Aware či Spybot.
 • Splatnost
  datum, ke kterému má jedna ze stran povinnost zaplatit určitou částku druhé straně.
 • Svolení k inkasu
  souhlas klienta (plátce), kterým klient zmocňuje svoji banku k tomu, aby na vrub jeho účtu uskutečnila inkasa, k nimž dá příkaz určená osoba.
 • Stahování (downloading)
  kopírování souborů z internetu do vlastního počítače.
 • Telefonní bankovnictví
  služba, která klientovi umožňuje komunikaci s bankou prostřednictvím telefonu. Této služby lze využívat standardním způsobem anebo prostřednictvím speciálního programu v mobilním telefonu, který zabezpečuje vyšší míru ochrany klienta (GSM banking).
 • Trvalý platební příkaz k úhradě/inkasu
  příkaz k opakovanému převodu peněz z účtu klienta na jiný účet/nebo k inkasu.
 • Trojský kůň
  škodlivý program, který se navenek tváří jako užitečný program ke stažení zdarma. Po stažení a nainstalování do počítače se z trojského koně „vybalí“ další škodlivé programy (viry, spyware, adware...).
 • Upload (nahrávání)
  označuje proces, při kterém se nahrávají data z uživatelova počítače např. na webový server. K drobnému uploadu dochází i během obvyklé práce s internetem, protože webový prohlížeč neustále vysílá různé požadavky na cílové servery (na kterou doménu se chce připojit, jaká data potřebuje stáhnout atd.). Uploadovat můžeme i konkrétní soubory - např. nějaký dokument jako přílohu e-mailu nebo třeba fotografie na nějakou webovou fotogalerii. Opakem uploadu je download neboli stahování.
 • URL (Uniform Resource Locator)
  slouží k přesnému určení umístění informací na internetu.
 • Účetní položka aktivní
  transakce, k níž došlo z podnětu klienta (např. příkazy k úhradě, výběry v hotovosti daným klientem).
 • Účetní položka pasivní
  transakce, která se projevila na účtu klienta, ale k níž došlo z jiného než klientova podnětu (např. příchozí platby na účet klienta, provedená inkasa k tíži jeho účtu).
 • Usenet
  je soubor elektronických diskusních skupin. jeho hierarchická struktura umožňuje uživatelům celosvětově nalézt spoluuživatele se společnými zájmy.
 • Uživatelské jméno
  je text, který odkazuje na jedince používající určitý počítač. Uživatelé se mohou identifikovat z důvodu kontroly a bezpečnosti. Kvůli identifikaci má každý uživatel svůj účet, své uživatelské jméno a v mnoha případech i heslo.
 • Virtuální šikana/šikana na internetu
  šikana prováděná prostřednictvím elektronických médií, obvykle systému pro instant messaging nebo zasílání e-mailů. Může se jednat o opakované ubližování, výhrůžky nebo urážlivé poznámky. Organizátoři internetové šikany mohou zveřejňovat soukromé informace svých obětí, nebo na sebe dokonce brát jejich identitu a jejich jménem publikovat určité materiály s cílem oběti očernit či zesměšnit.
 • Virus
  virus je škodlivý počítačový program, který dokáže sám sebe kopírovat a šířit se do dalších počítačů (chová se tedy podobně jako virus skutečné nemoci). Existuje celá řada různých virů a většina z nich může být velice nebezpečná - některé mohou např. smazat nebo zničit soubory v počítači, jiné mohou svému tvůrci odeslat citlivá data uživatele (např. hesla nebo dokumenty) a jiné mohou nakažený počítač přímo ovládat (a třeba rozesílat viry dalším lidem).
 • Virus Mail
  je e-mail obsahující počítačový program navržený tak, aby se sám kopíroval a roztahoval se z počítače do počítače. Samozřejmě aniž o tom uživatel věděl. Viry mohou být velmi ničivé, ale mohou být také použity ke shromažďování informací (např. e-mailových adres), které jsou pak zneužity spammery.
 • Vyhledávač
  je webová aplikace, která uživateli umožňuje vyhledávat informace, webové stránky nebo dokumenty v internetu.
 • Web bug/štěnice
  jsou metody spammerů k ověřování platnosti e-mailových adres. Jde o malou grafiku zadanou do spam e-mailu, která informuje spammera o tom, kdy je jeho rozesílaná zpráva přečtena nebo je do ní nahlédnuto.
 • Web crawler (jiný název: spider)
  je program, který automaticky prohledává www stránky. Mnoho stránek, hlavně se jedná o internetové vyhledávače, využívá tyto typy programů na aktualizaci svých databází.
 • Webhosting
  je pronájem prostoru pro webové stránky na cizím počítačovém serveru. Pronajímatel serveru bývá označován jako poskytovatel webhostingu. Díky webhostingu si můžete své webové stránky umístit na internet, aniž byste museli mít vlastní server.
 • Whitelist
  je to seznam e-mailových adres, adres nebo domén, které jsou důvěryhodné, a tudíž schváleny k předání. Poštu z těchto adres pak nezadrží spam filtry.
 • Wi-Fi
  je způsob bezdrátové komunikace. Počítače a notebooky se mohou díky wi-fi připojit k internetu i bez jakýchkoli kabelů a mohou komunikovat také s dalšími zařízeními vybavenými wi-fi (např. mobilními telefony, tiskárnami atd.). Název vychází ze slov „wireless fidelity“ (česky zhruba „bezdrátová spolehlivost“), jako analogie na známou zkratku Hi-Fi („high fidelity“), označující kvalitu v oblasti zvuku.
 • Yahoo
  je celosvětová internetová společnost. Byla založena studenty Stanfordské univerzity v roce 1994. V této síti je zhlédnuto kolem 3,4 bilionů stránek denně a díky tomu patří Yahoo k nejnavštěvovanější webové stránce v USA. Yahoo nabízí produkty jako Yahoo!News (portál zpráv), Yahoo!Finance, Yahoo!Games (hry), Yahoo!Music (hudbu) atd.
 • Youtube
  je internetová stránka určená na sdílení videí, kde uživatelé mohou nahrávat, zhlédnout a sdílet videoklipy. Neregistrovaní uživatelé mohou na stránce YouTube zhlédnout většinu videí, ale zaregistrovaní uživatelé mohou mimo to i nahrávat neomezené množství videoklipů. Některá videa s nevhodným obsahem jsou přístupná pouze osobám starším 18 let. Nahrávání videí, ve kterých se vyskytují pornografie, nahota, urážky, týrání, komerční reklamy a nabádání k trestným činům, je zakázáno. V současné době je na YouTube kolem 100 milionů videí a kolem 4 milionů uživatelských účtů.
 • Zloděj identity
  je termín používaný pro podvodné jednání zahrnující krádež peněz nebo získání výhod tak, že jedinec předstírá, že je někdo jiný.