Posun vpravo

Tipy pro výuku

 

Tipy pro výuku

Způsob seznámení s otázkami informační bezpečnosti

Informační bezpečnost na internetu lze zařadit do následujících výukových hodin: informatika, základy společenských věd, občanská nauka. Pokud zvolíte formu debaty, je možné ji zařadit také do hodin českého jazyka nebo do výtvarné výchovy.

Ukázková struktura výuky:

1

Podnícení debaty

  • Proč je informační bezpečnost důležitá a proč je nutné se těmto otázkám věnovat ve škole?
  • Mezi možné důvody rizik patří aspekty související s vlastnostmi internetu a jeho důležitostí jako komunikačního média, které jsou uvedeny v části pro učitele.
2

Seznámení s příběhy

  • Žáci si mohou samostatně přečíst příběhy prezentované ve formě animovaných filmů.
  • Příběh Nekonečný les je určen především pro žáky ve věku 7 až 10 let.
  • Když děti dostatečně nezvládají četbu, může je příběhem provést učitel.
  • Příběh Výlet do Říma je určen hlavně pro žáky ve věku 11 až 14 let.
  • Jako doplňkovou činnost mohou žáci popsat nějaký související problém.
3

Diskuse

  • Poté co si žáci příběhy přečtou, utvoří skupiny, ve kterých budou moci diskutovat o problémech prezentovaných v příbězích.
  • Důležité je zahrnout osobní zkušenosti a pohledy žáků na informační bezpečnost na internetu.

Možná témata k diskusi:

Co patří mezi osobní údaje?

Jméno a adresa - ano, ale mezi osobní údaje patří také další informace, které se vás mohou týkat, např. telefonní číslo, adresa školy nebo e-mailová adresa.


Metodické materiály, informace a podklady pro pedagogické pracovníky můžete získat na serveru Moderní učitel.