Školy

Školy

Internet je komunikačním fenoménem naší doby. Nabízí také řadu příležitostí, jak zatraktivnit výuku. Součástí by však vždy měly být doporučení a zásady pro bezpečné chování na internetu. Inspiraci, jak začlenit toto téma do výuky, najdete pod následujícími odkazy. Dále můžete pracovat s testy a se slovníkem pojmů souvisejících s internetem.

Články v této kategorii

  • Tipy pro výuku

    Informační bezpečnost na internetu lze zařadit do následujících výukových hodin: informatika, základy společenských věd, občanská nauka. Pokud zvolíte formu debaty, je možné ji zařadit také do hodin českého jazyka nebo do výtvarné výchovy.