Test prověření znalostí

Otestujte své znalosti týkající se internetu a především jeho bezpečného používání. Zde je pro vás připraveno deset otázek, po zodpovězení se objeví vyhodnocení. Otázky jsou uspořádány od nejjednodušších po nejsložitější, takže každý uživatel si přijde na své. Většinu odpovědí také najdete na našich webových stránkách. U každé otázky se nabízejí tři možnosti, z nichž pouze jedna je správná.


1. V zájmu bezpečného pohybu vašich dětí po internetu doporučují odborníci

umístit počítač v pokoji rodičů a tuto místnost zamykat

umístit počítač v místnosti používané celou rodinou a internet alespoň částečně používat společně s dětmi

dovolit dětem pohyb po internetu pouze v ranních hodinách

2. Pro bezpečnost dětí je nejvhodnějším řešením

nastavit dítěti přístup pouze na předem dohodnuté internetové stránky

prověřit jednou za čas adresy stránek navštěvovaných dítětem

dovolit dítěti přístup na internet pouze ve škole, kde jsou stránky s nevhodným obsahem zablokovány

3. Pokud vaše dítě narazilo na internetu na nevhodný materiál,

objednám se s ním okamžitě ke školnímu psychologovi

požádám ho o zaslání odkazu na tuto stránku, kontaktuji jejího provozovatele a požádám o stažení obsahu

přiměřeně upozorním dítě na nevhodnost obsahu, poradím se s ním o tom, jak se do budoucna podobným materiálům vyhnout, a vymažu všechny stopy po nevhodném materiálu z paměti počítače

4. Pro bezproblémové používání počítače v rodině odborníci doporučují

stanovit si s dětmi pravidelný časový rozvrh, kdy mohou internet používat

zajistit každému členu rodiny vlastní počítač s přístupem na internet

navštěvovat s dětmi internetové kavárny nebo jiná místa s veřejně přístupným internetem

5. Dobu strávenou dětmi u počítače bychom

měli ze zdravotních důvodů omezovat

omezovat neměli, děti se stejně k internetu dostanou ve škole, knihovně či jinde

měli každý měsíc sčítat a vyhodnocovat, zda se prodlužuje či zkracuje

6. Tzv. kyberšikana hrozí dětem nejčastěji

na serverech s nevhodným obsahem (pornografií)

prostřednictvím stránek na sdílení obrázků

na chatech

7. Pokud děti zveřejňují fotografie na internetu,

měly by ke každému snímku napsat jeho autora a kontaktní e-mail

měly by být obezřetné při sdělování osobních údajů osob na zveřejňovaných snímcích

měly by k tomu vždy mít souhlas svého zákonného zástupce

8. Pro bezpečnou komunikaci dětí po internetu je správné

upozornit děti na riziko, že za identitou vrstevníka, se kterým si povídají na internetu, se může skrývat někdo zcela jiný

zakázat dětem přístup na všechny chatovací servery

používat pouze prověřené sociální sítě typu facebook, netlog apod.

9. Děti by v žádném případě neměly dávat neznámým osobám na internetu k dispozici

skupinové fotografie bez popisku

jméno svého oblíbeného herce

své telefonní číslo a adresu bydliště či školy

10. Pokud u vašich dětí zjistíte jakýkoli problém spojený s používáním internetu,

posoudíte jeho závažnost a případně se obrátíte na některou z internetových poraden a ve vážných případech přímo na Policii ČR

nikomu o tom neřeknete, abyste ochránili dobrou pověst vaší rodiny a zakážete dítěti s okamžitou platností přístup k internetu

snažíte se vypátrat původce problému a vyřídit si to s ním osobně