Posun vlevo
Projít jako kurz

Projít jako kurz

Bezpečný internet pro děti

S čím se mohou děti na internetu setkat

Kde hledat pomoc

 
***

S čím se mohou děti na internetu setkat

Proto, abyste mohli maximálně zabránit situaci ohrožující vaše dítě, je nutné umět rozpoznat rizika. Čím lépe víte, co ho může na internetu potkat, tím lépe můžete na situaci reagovat a vašemu dítěti pomoci. Seznamte se s riziky s používáním internetu spojenými a citlivě s nimi seznamte i vaše dítě. Pokud vaše dítě s riziky předem seznámíte, nebezpečnou situaci může detekovat samo, a třeba se jí tak i vyhnout.

Seznamte se s pojmy, jako je kyberšikana, prostituce na internetu nebo pedofilie, a nezavírejte před nimi oči.

Kybernetická šikana

Internet nabízí nové možnosti k obtěžování. Lidé mohou zveřejňovat pomluvy, fotografie nebo jiné osobní údaje na internetu nebo zasílat škodlivé zprávy - buď anonymně, nebo pod jménem někoho jiného. Zprávy SMS a telefony s fotoaparáty otevírají nové možnosti zábavy, ale také možnosti zneužití. Šikana ve škole je obvykle omezena na dobu vyučování, ale přes internet může obtěžující osoba dosáhnout na oběť kdykoli. Na internetu je také více lidí, které mohou šikanovat. Pokud dítě rádo chatuje přes internet, je nutné tato nebezpečí včas prodiskutovat spolu s tím, co má dítě dělat v případě, že by bylo obtěžováno.

Je to důležité z těchto důvodů:

 • Ke kybernetické šikaně často dochází v případě, kdy nejsou přítomni dospělí lidé.
 • Děti si často myslí, že když o tom řeknou rodičům, věci se zhorší.
 • Anonymita a nízké riziko toho, že budou chyceni, vedou lidi k tomu, že zkouší věci, které by jinak nedělali (např. říkají věci, které by při osobním kontaktu neřekli).
 • Kybernetická šikana je technicky snadná. Odeslání škodlivých zpráv nebo zveřejnění škodlivého textu široké řadě lidí lze provést několika klepnutími myší.
Rada

Rada


Následující záležitosti doporučujeme s dítětem probrat i v případě, že se dítě s obtěžováním přes internet nesetkalo.

 • Nepředávejte své osobní údaje a osobní záležitosti, např. fotografie, aniž byste pečlivě zvážili následky. Přátelství přes internet může skončit, a když se tak stane, osobní údaje mohou být odeslány nesprávným lidem.
 • Každý má právo na to, aby s ním bylo na internetu jednáno s úctou.
 • Chat, e-mail nebo počítač můžete vypnout, kdykoli chcete.
 • Děti by měly mít možnost mluvit se svými rodiči o negativních zkušenostech.

Zveřejňování fotografií a osobních údajů dětí

Na internetu lze snadno a rychle zveřejnit fotografie pořízené telefonem s fotoaparátem nebo digitálním fotoaparátem. Když zveřejníte fotografii na internetu, je velmi obtížné zabránit jejímu šíření, úpravám a použití v jiných kontextech. Kopie fotografie se mohou snadno dostat na více míst a může být velmi obtížné je zcela odstranit. Zveřejnění osobních údajů souvisejících s fotografií si dobře rozmyslete.

Umístění fotografie nebo jiných osobních údajů např. na školním webu je zveřejněním osobních údajů, se kterým musí vždy souhlasit příslušná osoba. Každá osoba, která zveřejňuje své osobní údaje, má také právo na kontrolu údajů, které se jí týkají, a jejich případnou opravu. Děti by také měly být varovány před publikováním osobních údajů na svých webech a on‑line denících (blozích).

Další informace:

Použití osobních údajů podléhá:

 • zákonu o ochraně osobních údajů
 • předpisům souvisejícím se soukromím a elektronickou komunikací
 • Úřadu pro ochranu osobních údajů

Pamatujte si:

Své osobní údaje nemusíte poskytovat, pokud nevíte, kdo je požaduje a k jakému účelu budou použity.

Nabídka k provozování sexuálních služeb

Některé služby na internetu nabízejí možnost on-line komunikace. Ta v mnoha ohledech nemusí vždy probíhat s lidmi, které dítě dobře zná. Dítě se může často setkat s podezřelými nabídkami.

Mezi nejčastější jev v on-line komunikaci patří anonymita. Patří ale také mezi nejklasičtější mýtus. Uživatelé na internetu mnohdy vystupují pod přezdívkami a pod rouškou anonymity mnohdy překračují limity běžné komunikace nebo právních norem. Z druhé strany ale děti pod dojmem anonymity na sebe prozradí i informace, které pachatele přivedou až k nim.

Dítě si může zdánlivě povídat na internetu se stejně starým kamarádem, který může být ve skutečnosti úplně někdo jiný. Dotyčný na druhé straně pak může získávat od dítěte cenné osobní informace, telefon, adresu nebo intimní materiál.

Děti si mnohdy neuvědomují rizika internetu a často neznámým lidem posílají své fotografie. Velmi často dochází ze strany dětí k zasílání intimních fotografií. Tyto fotografie se velmi často dostávají do nesprávných rukou a tento materiál pak může na internetu kolovat nebo se může stát předmětem zájmu konkrétních lidí.

Rada

Rada


Upozorněte děti na rizika zasílání svých osobních nebo citlivých informací.

Fenoménem dnešní doby je používání multimédií, a to i komunikace prostřednictvím videa. Pamatujte, že stejně jako u fotografií, může dojít velmi často ke zneužití záznamu, zejména jeho šíření, pokud obsahuje citlivý materiál.


Prostituce na internetu, pedofilie

Představa pedofila, jak čeká s pytlíkem bonbonů před školou, je už passé. Podobní lidé již ke svým činnostem používají internet, který jim mnohdy velmi snadno umožňuje získat od dětí citlivý materiál. Ten jim pak slouží k vlastní potřebě nebo se s ním dělí s dalšími uživateli internetu s podobnými zájmy. Policie v mnohých případech eviduje celé série fotografií, které kolují po internetu po celém světě.

Stejně tak se mohou na internetu pohybovat lidé, kteří cíleně oslovují děti s nabídkou sexuálních služeb. Pro dítě ve školním věku je nabídka v řádu několika tisíc velmi lákavá a na nabídky přistoupí. Bohužel velmi často dochází i k případům, kdy dítě provozuje tuto činnost dobrovolně a „zná svou cenu“. Odměnou za prostituci může být dítěti slíben mobilní telefon, peníze nebo další výhody, např. lístky na koncert.

Děti vědí, jak snadno získat na internetu peníze. Některé aplikace, zejména hry, vyžadují pro hraní zasílání „prémium SMS“, což jsou zpoplatněné zprávy za několik desítek korun. Ty jim pak umožňují ve hře dosáhnout vyšší úrovně. Velmi často se proto stává, že dítě osloví na internetu neznámé lidi s žádostí o zaslání této prémium SMS. Častou otázkou od možných zájemců je „Co za to?“. Fotografie nebo jiný materiál je pak adekvátní odměnou za zaslané peníze.

Další články v této kategorii