Poradna

Potřebujete poradit? Zašlete nám dotaz.

Kam se obrátit v případě problémů

 • Nevhodný marketing
  Rada pro reklamu sleduje etické principy marketingu a provádí regulaci marketingu. Nevhodný marketing, nepoctivé podmínky a další problémy můžete oznámit Radě pro reklamu.
 • Podvody, stránky hlásající nenávist a další nezákonné činnosti
  Podvodné stránky, stránky hlásající nenávist, pokusy o podvod pomocí e-mailu nebo jiné nezákonné činnosti můžete hlásit Policii ČR.
 • Zneužití osobních údajů
  Úřad pro ochranu osobních údajů poskytuje rady a dohlíží na zpracovávání osobních údajů. Elektronická adresa podatelny: posta@uoou.cz.
 • Dětská pornografie
  Nadace Internet Watch Foundation provozuje on‑line službu pro hlášení webů, u kterých existuje podezření na to, že obsahují materiály se zneužíváním dětí a jiné nezákonné materiály (www.iwf.org.uk). Zneužívání dětí lze nahlásit na adrese: virtualglobaltaskforce.com nebo Policii ČR.
 • Jiný urážlivý nebo nevhodný materiál
  V ostatních případech se obraťte na vlastního poskytovatele internetových služeb nebo správce příslušného webu.
 • Nedostatky internetových obchodů
  Internetové obchody musí řádně plnit informační povinnosti, zejména musí mít uveřejněny obchodní podmínky a konečné ceny zboží. Nedostatky můžete nahlásit České obchodní inspekci.
 • Phishing
  Podvodné pokusy o získání přístupových dat k vašemu účtu ohlaste Policii ČR a vaší bance.

Zodpovězené dotazy


Dotazy týkající se sociálních sítí (Lidé.cz, Facebook apod.)

V případě blokace se můžete obrátit na technickou podporu služby, kterou naleznete na adrese: http://napoveda.seznam.cz

Například v Nastavení služby Lidé.cz naleznete volbu Ignorace a obdobné možnosti nabízí i jiné služby. Podezřelé nabídky, spam nebo jiné závadné zprávy je dobré zkopírovat nebo udělat screenshot a zaslat administrátorům dané služby. Nezapomeňte vždy detailně popsat Váš problém.

Podezřelé nabídky, spam nebo jiné závadné zprávy je dobré zkopírovat nebo udělat screenshot a zaslat administrátorům dané služby. V závažnějších případech pak kontaktujte policii.

Kontaktujte administrátory dané služby prostřednictvím jejich technické podpory nebo odkazem na nahlášení závadného obsahu. Nezapomeňte vždy detailně popsat váš problém.

Kontaktujte administrátory dané služby prostřednictvím jejich technické podpory nebo odkazem na nahlášení závadného obsahu. Nezapomeňte vždy detailně popsat váš problém. Pokud to služba nabízí, doporučujeme se na ní certifikovat.

Smazaný profil většinou nelze obnovit. Buď bylo porušeno smluvní ujednání na službě a profil byl smazán správcem služby nebo bylo zneužito vaše heslo. Pro detailní informace se obraťte na technickou podporu dané služby.

Dotazy na spam a bezpečnost počítače i dat

Kontaktuje okamžitě poskytovatele vašeho účtu a zjistěte od něj detaily, jak v této situaci postupovat. Většina poskytovatelů má nastavené procesy, jak tyto případy řešit a zajistit, aby nedošlo k dalšímu zneužívání účtu.

Doporučujeme používat e-mailový účet, který má dobrou ochranu proti spamu. Myslete však na to, že když má účet spamový filtr nastaven velmi přísně a filtruje většinu nevyžádané pošty, tak v některých případech může zároveň zablokovat poštu, která není spamem a příjemce by ji chtěl obdržet. Průběžně proto spamovou složku kontrolujte a nesprávně vyhodnocené e-maily označte jako důvěryhodné.

V některých případech dochází k tomu, že na stránce je nějaká komponenta nebo informace, kterou dodává třetí strana. V těchto případech může dojít k tomu, že tato komponenta obsahuje nežádoucí software a tím pádem je i stránka, která ji využívá, označena správně za nebezpečnou. U renomovaných portálů nicméně v případě zjištění problému dochází k nápravě ve velmi krátkých časových úsecích a není tedy potřeba podléhat panice. Je však dobré na tuto skutečnost upozornit provozovatele dané stránky.

Žádný antivirový program není 100% účinný, vždy se může objevit nový typ viru nebo jiného nežádoucího softwaru, který využívá nové zranitelnosti, neznámé chyby v programu nebo jiného typu napadení. Obecné pravidlo je používat jeden bezpečnostní program a hlavně pravidelně aktualizovat definice nežádoucího softwaru. Vedle toho je potřeba dodržovat obecná pravidla bezpečnosti, tzn. neotvírat přílohy z neznámých zdrojů, neposílat žádná osobní data v odpovědích na příchozí e-maily a neinstalovat programy z neověřených zdrojů.

V tomto případě si nemůžete být jistí, zda nedošlo k cílené změně kódu. V mnoha případech je nabídka nelegální kopie jenom způsob, jak doručit a přímo nainstalovat nežádoucí kód do počítače uživatele. V těchto případech je navíc jakákoliv obrana téměř neúčinná, protože uživatel si instaluje takový program sám a vědomě a v případě operačního systému navíc dochází k instalaci bezpečnostních programů až po jeho instalaci. V mnoha případech pak není ani možné tento typ útoku odhalit.

Je zapotřebí se seznámit s podmínkami zabezpečení dané služby. Nicméně lze říci, že všichni renomovaní poskytovatelé těchto služeb mají zabezpečení dat na vysoké úrovni a pravděpodobnost ztráty citlivých dat je velmi nízká. Ve většině případů je bezpečnost těchto dat daleko vyšší než lokálně uložené informace nebo informace uložené na firemním serveru, ke kterému má přístup téměř kdokoli. Renomované firmy mají také definovaná jasná pravidla, kdo může k daným datům přistupovat a za jakých podmínek, takže ve většině případů nemusíte mít strach, že by kdokoli z dané společnosti mohl získat přístup k těmto datům.

Dotazy na internetové bankovnictví

Při práci na internetu neotevírejte odkazy na neznámé servery (např. i s erotickým obsahem nebo s nabídkou kradeného software). Nikdy neotevírejte odkazy uvedené v nevyžádaných e-mailech. Při prohlížení neznámých serverů může dojít k pokusu zavirovat Váš počítač.

Dodržujte tato bezpečnostní opatření:

 1. Operační systém na vašem počítači (MS Windows, OS X, Linux) pravidelně udržujte instalací posledních bezpečnostních záplat a aktualizačních balíčků, které výrobce doporučuje.
 2. Používejte antivirový program. Antivirový program vás chrání proti zavlečení virů a jiných škodlivých programů do vašeho počítače. Antivirový program musí být pravidelně (několikrát denně) aktualizován, aby mohl plnit svou funkci. Zastaralý antivirový program je neúčinný!
 3. Používejte kvalitní personální firewall. Ten zabrání útočníkům ve vzdáleném přístupu a zneužití vašeho počítače. Bez správně nastaveného kvalitního personálního firewallu je váš počítač přístupný útočníkům z internetu.
 4. Používejte antispamové a antimalware ochrany. Tuto ochranu Vám může zajistit poskytovatel vaší e-mailové schránky. Většina podvodných e-mailů je správnou funkcí antispamové ochrany rozeznána a takové e-maily jsou blokovány. K doplnění ochrany vašeho počítače doporučujeme použít ještě další ochranné nástroje - označované jako antispyware, antiadware a podobně. Také mezi těmito nástroji vybírejte a používejte jen ty, které znáte nebo na ně máte důvěryhodné doporučení.

Podvodné e-mailové zprávy - tzv. phishing, jsou obvykle psány špatnou češtinou nebo jsou v angličtině. Obsahují link na údajné stránky vaší finanční instituce a vyzývají k potvrzení osobních bankovních údajů.

Phishingová zpráva může vypadat jako informace o neprovedení platby, výzva k aktualizaci bezpečnostních údajů, či dokonce jak výzkum klientské spokojenosti. Cílem podvodného e-mailu je získání klientského čísla a hesla adresáta (identifikační a autentizační údaje), bezpečnostního kódu nebo například čísla platební karty, PIN či další bezpečnostní údaje a následně je zneužit.

Finanční instituce takové zprávy nerozesílají - s klienty nikdy prostřednictvím e-mailu nekomunikují o tak zásadních záležitostech jako je např. zabezpečení a nevyzývají e-mailem k zadání těchto údajů. Na zprávu v žádném případě nereagujte, smažte ji a na link neklikejte.

Podvodné pokusy o získání přístupových dat k vašemu účtu ohlaste Policii ČR a vaší bance.

Zabezpečení internetového bankovnictví nikdy nespoléhá jen na způsob přihlášení. Vždy je to složitá soustava bezpečnostních prvků, které se vzájemně doplňují a jistí.

Za nejbezpečnější způsob přihlášení se dnes považuje takový, při kterém je vyžadován nějaký předmět - token, např. čipová karta nebo USB klíčenka. Běžně postačí nejrozšířenější způsob - přihlášení pomocí jednorázového kódu ze SMS zaslané bankou na váš mobilní telefon.

Za méně bezpečné považujte přihlášení prostým heslem bez další doplňkových opatření.

Platit on-line převodem se bát nemusíte. Dochází při něm k vašemu ověření bankou, obchodník tedy nemůže získat neoprávněný přístup k vašemu účtu. Samozřejmě doporučujeme vybírat si pro vaše nákupy jen důvěryhodné internetové obchody.

Abyste měli ještě větší jistotu, doporučujeme pro online platby nastavit omezení (limity) podle vašich běžných nákupů a pravidelnou kontrolu transakcí provedených na vašem účtu.

Pokud vám internetový obchod za vaše peníze nedodal objednané zboží, můžete uplatnit reklamaci této online platby také u vaší banky. Banky mohou s obchodníkem prověřit, zda vám skutečně dodal zboží a případně dojednat vrácení zaplacené částky. Výhodou je používání zaručených platebních prostředků (např. platební tlačítko), ke kterému má banka s obchodníkem dojednané opravné postupy a vrácení peněz může proběhnout rychleji.

Jakmile zjistíte podezřelý pohyb peněz na vašem účtu, okamžitě se obraťte na vaši banku a řešte vaše podezření s bankou. Banka má prostředky k tomu, aby podezřelé pohyby na účtu prošetřila. Banka vám také doporučí vhodná opatření k tomu, aby nemohlo dojít k dalšímu zneužití vašeho účtu (např. změnu bezpečnostních údajů). Pokud se prokáže neoprávněné nakládání s vaším účtem, aniž byste toto neoprávněné nakládání umožnili (např. uchováváním PIN společně s odcizenou platební kartou), banka vám vaše peníze po prošetření vrátí.

Dotazy na bezpečnost domény

Podvodné přesměrování bohužel odhalíte velmi obtížně, pokud vůbec. Nepoznáte žádný rozdíl v adresní řádce prohlížeče a vizuální obsah webu bude buď totožný, nebo velmi podobný stránce, kterou jste chtěli navštívit.

Zabezpečení spočívá ve dvou bodech, které je třeba současně splnit. Základním předpokladem je zabezpečení vašeho připojení k internetu. To žádejte buď od svého poskytovatele připojení, nebo si nastavte zabezpečené DNS servery, které provozuje CZ.NIC. Druhou podmínkou je, aby byla zabezpečena i doména služby, kterou používáte. Vyvinuli jsme doplňky do prohlížeče, které vás upozorní pokaždé, když navštívíte stránku s nezabezpečenou doménou. Ačkoliv držíme světový primát v počtu zabezpečených českých domén, většina zásadních webových služeb stále není zabezpečena. Do budoucna se bude situace zlepšovat, opatrnost je však stále na místě.

Postup, jak tento útok provést, je všeobecně známý a dobře popsaný. Dá se tedy očekávat, že se objeví skutečné hrozby, které budou vedené proti běžným uživatelům internetu.

Útok pomocí phishingu a přesměrování domény je v principu velmi podobný. Přesměrování domény je však podstatně zrádnější, protože při něm není nezbytně nutné otevřít podvodnou emailovou zprávu a kliknout na link, jako je tomu u phishingu. Na podvodnou stránku můžete být přesměrováni, i když do adresního řádku prohlížeče napíšete správnou adresu a uvidíte ji v totožném stavu po celou dobu návštěvy stránky. Velmi těžko tedy odhalíte, že se právě nacházíte na stránce s podvodným obsahem.

Vaše jméno  

Váš e-mail  

Předmět  

Zpráva


Přidat přílohu (maximální velikost 1 MB)

Svůj dotaz nechci zveřejnit

Protected by Clearscreen.SharpHIPOpište prosím kód: