Posun vpravo

Autorský zákon

 

Test prověření znalostí

Otestujte své znalosti týkající se internetu a především jeho bezpečného používání. Zde je pro vás připraveno deset otázek, po zodpovězení se objeví vyhodnocení. Otázky jsou uspořádány od nejjednodušších po nejsložitější, takže každý uživatel si přijde na své. Většinu odpovědí také najdete na našich webových stránkách. U každé otázky se nabízejí tři možnosti, z nichž pouze jedna je správná.


1. Základní zásadou při stahování programů je

využívat pouze programy získané od známých

využívat známé a renomované weby, které se zabývají jejich distribucí a používají antivirovou ochranu

využívat jakoukoli síť peer-to peer

2. V případě obdržení e-mailu s přílohou od neznámé osoby

nikdy soubor neotvírám

soubor otevřu a rozešlu všem svým známým

soubor uložím do počítače a teprve pak jej otevřu

3. Nebezpečnost staženého souboru se dá prověřit

až po spuštění souboru

aktuálním antivirovým programem

jedině u prodejce počítačové techniky

4. Mezi nevýhody sítí peer-to-peer nepatří

infikace daného počítače při stažení filmu či hudby

jednoduchost sdílení souborů

zvýšené riziko porušení vlastnických/autorských práv

5. Používání nelegálního software přináší riziko

zneužití vašich osobních dat v počítači

neoprávněného přístupu do vašeho počítače

jak zneužití osobních dat v počítači, tak neoprávněného přístupu do počítače

6. Softwarové pirátství znamená

neoprávněné užívání softwaru, který je chráněn autorskými právy

chybu, která může vést k vymazání části nebo všech vašich dat

nákazu vašeho počítače počítačovým virem

7. Instalace více kopií softwaru, než umožňuje zakoupená licence,

umožňuje rychlejší aktualizaci antivirového programu

snižuje riziko ztráty dat

je druhem pirátství

8. Souhlas k užívání placeného softwaru se uděluje

uzavřením licenční smlouvy

při stažení softwaru z internetu

čestným prohlášením

9. Nelegální užití softwaru není

upgradování bez oprávněného držení základní verze softwaru

stažení softwaru z internetu od subjektu, který je oprávněn licenci poskytnout

instalace softwaru na větším počtu počítačů, než pro kolik je udělena licence

10. Softwarový audit

se provádí pomocí speciálního programu, který zjistí veškerý software nainstalovaný v počítači či v síti, a seznam se následně porovná s nabývacími doklady k softwaru

provádí prodejce předložením kupních a licenčních smluv

smí vždy provádět pouze Policie České republiky a nelze jej provádět interně