Posun vpravo

Autorský zákon

 

Zákony

Na internetu vznikají právní vztahy v mnoha oblastech života. Zákony České republiky tyto vztahy regulují. V současnosti je velmi diskutovanou otázkou zejména zákonná ochrana autorských práv a trestní odpovědnost.

Články v této kategorii