Sítě peer-to-peer

Sítě peer-to-peer představují jednoduchý způsob, jak sdílet soubory. Jsou také velmi často využívány pro stahování hudby, filmů nebo programů. Je však zapotřebí zvážit rizika, která jsou s tím spojena.

1

Zajímavý obsah, jako jsou aktuální filmové novinky, hudba nebo komerční programy nabízené zdarma, může obsahovat a často i obsahuje nežádoucí kód, který infikuje váš počítač.

2

Při stahování programů, filmů, hudby a dalších souborů, k nimž se vážou autorská práva, je nutné zajistit dodržování těchto práv. V mnoha případech je na sítích peer‑to‑peer nabízen obsah, který jeho autor nikdy nedal zdarma k dispozici. Při stahování takového obsahu a jeho následném používání dochází k porušování vlastnických práv. Z toho pak vyplývají i možné sankce spojené s držením nebo užíváním takového obsahu, případně jeho další distribucí. Více informací naleznete v části Ochrana práv ostatních na internetu.

Další články v této kategorii