Rizika používání nelegálního softwaru II.

Paragraf

V předchozím článku jsme se zabývali důsledky užívání nelegálního softwaru ilustrovaného na případu pana Nováka, který si zakoupil pro domácí užití krabicový software s licencí pro jeden počítač, nainstaloval jej však na více počítačů a CD se softwarem dále zapůjčoval. Jak je tomu ale v případě, kdy dochází k nelegálnímu užití softwaru ve firemním prostředí?

Odpovědnost za nelegální užití softwaru ve firmě

Trestněprávně mohou být postihnuty jen fyzické osoby. Konkrétní osobou takto odpovědnou pak může být dle okolností: vedení společnosti, resp. ta jeho část, která je odpovědná za nákup IT vybavení, IT či licenční manažer, ale i zaměstnanec, jenž počítač používá. Nelze určit odpovědnou osobu paušálně, ani nelze žádnou z těchto osob předem vyloučit. Je nutné vycházet z vnitřní struktury společnosti a kompetencí jednotlivých osob. Je možné shledat odpovědnost i u více osob. Jelikož jde o trestný čin úmyslný, nelze brát k odpovědnosti zaměstnance, který nevěděl, že na jeho počítači byl někým jiným nainstalován nelegální software. Užívání nelegálního softwaru ale může zapříčinit i dodavatel IT vybavení, je proto třeba dobře smluvně ošetřit jeho odpovědnost za případně způsobenou škodu.

Co se týče odpovědnosti právnické osoby, na jejímž počítači byl nelegální software užíván, může být společnost odpovědná z hlediska soukromého práva. Společnost je odpovědná za škodu, kterou způsobí při své činnosti těmi, jež k této činnosti použila. Může se však odpovědnosti zprostit, pokud prokáže, že nelegální software nebyl užíván společností, ale bez jejího vědomí jej užíval pro své soukromé účely zaměstnanec. Poškozený se pak může obrátit se svými nároky přímo na zaměstnance, který nelegální software nainstaloval. Pokud se firma odpovědnosti zprostit nedokáže, tzn. neprokáže vinu zaměstnance, bude muset škodu nahradit a může pak částku nárokovat na zaměstnanci dle pracovněprávních předpisů.

Jelikož v první řadě se bude poškozený obracet právě na firmy, je nezbytné učinit v rámci společnosti preventivní opatření proti užívání nelegálního softwaru. Samozřejmostí by mělo být vydat interní předpis, který takové užívání zakazuje a postihuje, a prokazatelně s tímto předpisem seznámit zaměstnance. Zjistí-li zaměstnavatel porušení, měl by skutečně sankce využít, aby se nejednalo o opatření pouze na papíře. Preventivně může působit pravidelné IT školení zaměstnanců. Velice vhodné rovněž je, aby jednotliví zaměstnanci měli při užívání počítače pouze taková práva, která nezbytně potřebují k výkonu své práce, a instalace programů byla umožněna např. pouze IT správci. Společnost by také měla provádět softwarové audity, pokud možno v nepravidelných intervalech, aby výsledky nebyly zkresleny tím, že před plánovaným auditem zaměstnanci nelegální software odinstalují a po něm jej zase nainstalují.

Je nutné zdůraznit, že zaplacením náhrady škody či bezdůvodného obohacení za užívání nelegálního softwaru nedochází k legalizaci tohoto softwaru. Společnost si nadále musí opatřit řádnou licenci.

Další články v této kategorii