Posun vpravo

Veřejné počítače

Veřejné bezdrátové sítě

 

Veřejné počítače

Pokud pracujete s veřejnými počítači, např. v knihovně, internetové kavárně nebo na letišti, měli byste dbát zvýšené opatrnosti.

Vaši bezpečnost zvýšíte dodržováním těchto zásad:

  • Do veřejného počítače nikdy neukládejte své přihlašovací údaje, např. k e-mailu. Před odchodem z webové stránky, kam jste se přihlásili, se nezapomeňte odhlásit. Nestačí jen zadat jinou adresu nebo zavřít okno prohlížeče.
  • Nenechávejte počítač bez dozoru, pokud jsou na obrazovce zobrazeny citlivé údaje.
  • Dávejte si pozor na osoby kolem vás. Je možné, že vás sledují a pokoušejí se zcizit citlivé údaje, jako je vaše heslo.
  • Prohlížejte internet pomocí bezpečného prohlížeče. Aplikace Internet Explorer 8 nabízí funkci Procházení se službou InPrivate. Tato funkce umožňuje automaticky zabránit ukládání historie procházení, souborů cookies a dalších informací. Procházení se službou InPrivate
  • Odstraňte záznamy o své činnosti. Před odchodem od počítače zkontrolujte, zda v něm nenecháváte vaše soubory. Odstraňte také ve webovém prohlížeči historii procházení.
  • Nepracujte na veřejném počítači s důvěrnými informacemi. Zkušenější zloděj může do veřejného počítače nainstalovat důmyslný software, který zaznamenává posloupnost stisknutých kláves.

Další články v této kategorii