Posun vpravo

Test prověření znalostí

Otestujte své znalosti týkající se internetu a především jeho bezpečného používání. Zde je pro vás připraveno deset otázek, po zodpovězení se objeví vyhodnocení. Otázky jsou uspořádány od nejjednodušších po nejsložitější, takže každý uživatel si přijde na své. Většinu odpovědí také najdete na našich webových stránkách. U každé otázky se nabízejí tři možnosti, z nichž pouze jedna je správná.


1. Veřejné počítače jsou

k dispozici v knihovně, kavárně, letišti apod.

všechny na trhu dostupné notebooky

firemní počítače spravované jedním správcem

2. Veřejný počítač může používat

kdokoli

jen evidovaný uživatel

jen člen určité sociální skupiny

3. Při použití veřejného počítače přihlašovací či citlivé údaje

zapíši do knihy návštěv

nahlásím obsluze počítače

nikdy neukládám do daného počítače

4. Brána firewall

umožňuje rychlou aktualizaci antivirového programu

zabraňuje vypnutí počítače po dobu dvou hodin

pomáhá zabránit počítačovým podvodníkům nebo škodlivému softwaru (například červům) v získání přístupu k počítači

5. Připojení k bezdrátové síti

je veřejné i domácí PC naprosto bezpečné

je domácí PC naprosto bezpečné, zato u veřejného může hrozit bezpečnostní riziko

může u domácího i veřejného PC dojít k napadení škodlivým softwarem

6. Používat internetbanking či platby kartou na internetu není vhodné

na veřejném počítači

na soukromém notebooku

na domácím počítači

7. Po skončení práce na veřejném počítači

vymaži všechny dostupné soubory a programy

neukládám žádné soubory ani data, navíc odstraním v prohlížeči historii procházení

uložím si svoji práci a počítač vypnu

8. Ke zvýšení ochrany přenosu souborů na veřejných bezdrátových sítích se používá

zipování

šifrování

zálohování na externí disk

9. Při používání veřejné bezdrátové sítě z důvodu bezpečnosti

nezadávám čísla kreditních karet ani hesla

při zadávání osobních údajů si chráním klávesnici tak, aby nikdo neviděl, co zadávám

mohu zadávat libovolné údaje, protože veřejná bezdrátová síť je bezpečná

10. Jak se sníží riziko napadení počítače útočníkem prostřednictvím veřejné bezdrátové sítě?

vypnutím připojení k bezdrátové síti, když ji nepoužívám

pravidelným zálohováním dat

vypnutím brány firewall