Posun vpravo

Používání veřejných počítačů

Při práci s veřejnými počítači v knihovně, internetové kavárně nebo třeba na letišti je potřeba dbát zvýšené opatrnosti. Také připojení k veřejné bezdrátové síti je spojeno s bezpečnostními riziky. Seznamte se s pravidly, díky nimž bude vaše počínání bezpečnější. Nezapomeňte také správně zabezpečit vaši domácí bezdrátovou síť.

Články v této kategorii

  • Veřejné počítače

    Nikdy nevíte, kdo bude veřejný počítač používat po vás a s jakými úmysly. Seznamte se s pravidly, díky nimž je práce s veřejnými počítači bezpečnější.

  • Veřejné bezdrátové sítě

    Používání veřejných bezdrátových sítí s sebou přináší bezpečnostní rizika. Existují však zásady, jejichž dodržováním lze nebezpečí zmírnit.

  • Test prověření znalostí

    Své znalosti si ověřte v jednoduchém testu.