Posun vpravo

Vystavování fotek přátel, rodiny a třetích osob

Paragraf

Téměř každý má dnes založený profil na nějaké sociální síti. Zde bývají zpravidla uveřejňovány i fotografie dotyčné osoby, jejích přátel a dalších osob.

V zásadě smějí být fotografie fyzické osoby pořízeny a použity jen s jejím svolením. V praxi se zřejmě nebudeme ptát každého ze svých přátel, jestli souhlasí s umístěním fotky, na které je také zachycen, na web. Pokud však přímo projeví nesouhlas, měli bychom fotku z webu odstranit, jinak se jejího odstranění může osoba domáhat i soudně. Souhlas s pořízením fotografie neznamená automaticky i souhlas s jejím zveřejněním.

Je třeba podotknout, že i děti mohou mít způsobilost vyjádřit souhlas či nesouhlas se zveřejněním své fotografie, a to dle stupně jejich rozumové úrovně.

Svolení fotografované osoby není třeba, použijí-li se fotografie k úředním účelům na základě zákona. Avšak i soukromá osoba si může pořizovat a vystavovat fotografie bez souhlasu fotografovaného, pokud fotografie vznikla pro vědecké a umělecké účely či pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Objeví-li se tedy vaše fotografie, kde jste zachycen jako účastník protestní akce, na stránce on-line deníku, je to v pořádku a provozovatel stránek tím nic neporušuje. I v těchto případech však použití fotografie nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby.

Každé zveřejnění vašich fotografií a fotografií vaší rodiny doporučujeme každopádně dobře uvážit. Jakmile se fotografie stane veřejně přístupnou, je nemožné zabránit jejímu šíření a případnému zneužití. Pak hrozí, že si někdo přisvojí identitu osoby na fotografii či fotografii upraví s cílem osobu difamovat. Fotografie intimního charakteru by pak neměly být zveřejňovány vůbec, neboť ke komu se fotografie dostaly a jak byly použity, se již nikdo nedopátrá.

Zejména děti si nemusí plně uvědomovat možné důsledky zveřejnění svých fotografií na internetu, proto je důležité poučení a dozor rodičů. Obzvláště by rodiče měli dbát na to, aby děti nikdy nezveřejňovaly společně s fotografií údaje, dle kterých by je bylo možné reálně vyhledat.

Co se týče fotografie jakožto autorského díla, je vystavování na internetu užitím díla ve formě jeho šíření. Nejste-li autorem fotografie, potřebujete k jejímu zveřejnění souhlas autora. Výjimkou z povinnosti opatřit si souhlas je např. použití fotografie u recenze na danou fotografii, je však třeba uvést autora.

Další články v této kategorii