Test prověření znalostí

Otestujte své znalosti týkající se internetu a především jeho bezpečného používání. Zde je pro vás připraveno deset otázek, po zodpovězení se objeví vyhodnocení. Otázky jsou uspořádány od nejjednodušších po nejsložitější, takže každý uživatel si přijde na své. Většinu odpovědí také najdete na našich webových stránkách. U každé otázky se nabízejí tři možnosti, z nichž pouze jedna je správná.


1. Osobní fotografie či údaje o druhé osobě může na internet uveřejnit

jen daná osoba, ke které se informace vztahují

kdokoli, kdo má dané informace k dispozici a má souhlas dané osoby

administrátor daného internetového portálu

2. Po uveřejnění fotografie na internetu

je nemožné zabránit jejímu šíření a případnému zneužití

se dá jednoduše opět odebrat

má k ní přístup pouze autor fotografie

3. Děti by měly uveřejňovat fotografie na web

samy a kdykoli

jen pod dohledem rodičů

pod dohledem staršího sourozence

4. Veškeré informace na internetu

jsou pravdivé

nemusí být pravdivé

není důvod jim nevěřit

5. O své vlastní osobě poskytuji na internetu

veškeré dostupné informace i fotografie

jen ty informace a fotografie, jejichž zveřejnění jsem dobře promyslel a jež by neměly být zneužity

informace o mé práci, ze soukromí žádné

6. Šířením nepravdivých sdělení týkající se vaší osoby takového rázu, že jsou způsobilá značnou měrou ohrozit vaši vážnost u spoluobčanů, poškodit vás v zaměstnání nebo narušit vaše rodinné vztahy, se jejich šiřitel:

může dopouštět trestného činu pomluvy a hrozí mu trest odnětí svobody až dva roky

nedopouští žádného prohřešku, protože co je na internetu, je veřejné

může dopouštět pomluvy a hrozí mu pokárání od provozovatele dané internetové stránky

7. Krádež identity může postihnout

fyzickou osobu

fyzickou osobu, bankovní ústav, velkou nadnárodní korporaci apod.

fyzické osoby pouze v cizině, u nás nic takového nehrozí

8. Sdílení obsahu na internetu z právního hlediska znamená

možnost stahovat data uložená v cizích počítačích a na oplátku nabízet svá data ke stažení ostatním uživatelům

umožnit ostatním uživatelům internetu používat osobní údaje dané osoby

posílání e-mailů, chatování

9. Sdílení děl bez oprávněné licence

není protizákonné, na internetu je totiž veřejné vše a pro všechny

je protizákonné, ale protože nejde zjistit, kdo dílo poskytl, nehrozí žádný postih

je protizákonné a hrozí za něj vysoké sankce

10. Legální stahování z internetu je například

stažení hry pouze pro zábavu bez získání licence

sdílení filmu s kolegy v práci

stažení hudby do vlastního MP3 přehrávače