Posun vpravo

Chraňte si svoji on-line reputaci

Paragraf

Čí jméno dnes nenajdeme na internetu, jako by neexistoval. Své soukromí - jméno, přátele, práci, fotografie rodiny, informace o zálibách atd. - dáváme k dispozici neomezenému počtu uživatelů internetu. Téměř nikdo z nás si pravděpodobně ani neuvědomuje, kolik informací a možná i dezinformací o něm na internetu koluje. Jakmile je jednou vypustíme do světa, už se nikdy nedopátráme, kdo se k nim dostal a jak je použil a kdy se opět vynoří na povrch, aby nám způsobily komplikace v soukromém či profesním životě.

První zásadou, jak preventivně zamezovat poškození své osoby na internetu, je dobře si promyslet, jaké informace o sobě dáváme k dispozici a komu. Nezapomeňte, že informace mohou být přístupné i subjektům, kterým jste je vůbec nezamýšleli poskytnout. Například zaměstnavatel asi nebude potěšen, když si přečte na vašem profilu urážky jeho osoby a nelichotivými fotografiemi z bujaré oslavy byste zase neoslnili potenciálního klienta. Vyhledávání informací o osobách na internetu je přitom dnes naprosto běžná praxe a stává se už pravidlem i u zaměstnavatelů hledajících zaměstnance.

Druhým krokem je dohlédnout na to, aby o vás ani nikdo jiný nezveřejňoval informace, které si nepřejete. Vaše fotografie může každý, až na výjimky, zveřejňovat jen s vaším souhlasem. Pokud o vás někdo na internetu šíří informace, musí vždy dbát ochrany vaší osobnosti a soukromí. Jsou-li navíc nepravdivá sdělení týkající se vaší osoby takového rázu, že jsou způsobilá značnou měrou ohrozit vaši vážnost u spoluobčanů, poškodit vás v zaměstnání nebo narušit vaše rodinné vztahy, může se jejich šiřitel dopouštět trestného činu pomluvy a hrozí mu trest odnětí svobody až dva roky.

Komunikujete-li s někým na internetu, nikdy si nemůžete být stoprocentně jisti, kdo se skrývá na druhé straně „drátu“. Vydávat se za jinou osobu je velmi snadné, obzvláště pokud o ní dotyčný má nějaké soukromé informace. Čím více informací o sobě sdílíte, tím snadnější kořistí zloděje identity se stáváte. Vaším jménem pak dotyčný může jednat hrubě, vulgárně, může oslovovat vaše známé, či se dokonce dopouštět trestné činnosti. Takové jednání je velice vážným zásahem do práva na ochranu osobnosti.

A jak se tedy výše uvedeným jednáním můžete bránit?

V první řadě byste měli žádat o odstranění nechtěné informace - buď osobu, která informaci na web umístila, nebo pokud nespolupracuje, provozovatele stránky. Nedomůžete-li se nápravy závadného stavu tímto způsobem, lze se bránit občanskoprávní žalobou. Tou se můžete zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do vašeho práva na ochranu osobnosti a aby byly odstraněny následky těchto zásahů. Můžete se rovněž domáhat přiměřeného zadostiučinění, které má v první řadě povahu nemajetkovou a spočívá zejména v omluvě. Pokud by se však v konkrétním případě takové morální zadostiučinění nejevilo jako dostatečné, může vám soud na návrh přiznat i peněžité plnění. Kromě toho je možné žádat náhradu škody, která vznikla jako následek protiprávního jednání, např. přijdete-li i v důsledku šíření nepravdivých informací o své osobě o zákazníky a zisky z podnikání. Škodu je však nutné vždy vyčíslit a prokázat. Pokud se domníváte, že se třetí osoba dopustila trestného činu pomluvy, je možné podat trestní oznámení.

Více informací se můžete dozvědět v rubrice Vystavování fotek rodiny, přátel a třetích osob.

Další články v této kategorii