Posun vpravo

Zálohování dat

Šifrování dat

Sdílení dat

 

Zálohování dat

Zálohování dat

I když by se mohlo zdát, že data v počítači jsou bezpečná a nemůže se jim nic stát, je dobré vést v patrnosti, že jsou ukládána na pevných discích nebo nově na SSD discích. Oba typy se mohou poškodit, zejména pak pevné disky v mobilních počítačích, které často přenášíte. Zálohování dat je tak běžnou prevencí rizika poškození pevného disku.

Druhým důvodem pro zálohování je možné riziko ztráty dat, např. při napadení počítače nežádoucím softwarem nebo při jeho ztrátě. Záloha dat je v těchto případech jediným spolehlivým způsobem, jak se zpětně můžete dostat ke svým souborům. Nikdo asi nechce přijít o fotografie nebo rodinná videa, případně o pracovní dokumenty, na kterých pracoval několik hodin.

Jak zálohovat data?

Zálohovat data můžete dvěma způsoby. Prvním je jejich zkopírování na externí úložiště dat, např. druhý disk, externí disk nebo jiné datové úložiště. Druhým způsobem je pak využití nějakého programu nebo možností operačního systému vytvářet zálohy. První metoda vyžaduje pravidelné ukládání a určitou disciplínu, druhý způsob, kdy využijete nějaký zálohovací program, pak vše ohlídá a pravidelně zálohuje vaše data podle nastavených parametrů. Navíc můžete v některých případech provést kompletní zálohu počítače, včetně všech uživatelských nastavení a nainstalovaných programů. Tyto programy také většinou zajistí, že se zálohují pouze nová data nebo změny, takže následující zálohy zaberou již méně času.

Více informací, jak postupovat při zálohování dat v operačním systému Windows, zde.

Další články v této kategorii