Posun vpravo

Test prověření znalostí

Otestujte své znalosti týkající se internetu a především jeho bezpečného používání. Zde je pro vás připraveno deset otázek, po zodpovězení se objeví vyhodnocení. Otázky jsou uspořádány od nejjednodušších po nejsložitější, takže každý uživatel si přijde na své. Většinu odpovědí také najdete na našich webových stránkách. U každé otázky se nabízejí tři možnosti, z nichž pouze jedna je správná.


1. Abych zabránil ztrátě dat uložených v počítači, je nejlepší data

zkopírovat na počítač kamaráda

uložit do dvou různých složek na pevném disku počítače

zálohovat na CD, DVD nebo jiný server

2. Pravidelné kompletní zálohování počítače včetně uživatelských nastavení a nainstalovaných programů

je časově náročné, proto zálohujeme jen nová data

umožňuje speciální program, který vše ohlídá

je potřeba provádět alespoň jednou měsíčně

3. Zašifrovanou informaci může číst pouze

osoba, která jejího uživatele výslovně požádá

osoba, která má k dispozici šifrovací klíč pro dekódování zašifrované informace

počítačový hacker

4. BitLocker je

funkce systému Windows umožňující uzamčení přenosných úložných zařízení, která se snadno ztrácejí, jako jsou jednotky USB Flash a externí jednotky pevného disku

zámek klávesnice počítače

speciální ochrana provozu internetových serverů

5. Pokud používáme pro ochranu dat šifrování, doporučuje se šifrovat

jednotlivé soubory

celé disky

složky souborů

6. Zkratka EFS znamená

„ecrypting file system“ – systém pro šifrování souborů ve vašem počítači

„environmental friendly software – označení počítačových programů šetrných k životnímu prostředí

„electronic file system“ – systém elektronických souborů

7. Jaký je rozdíl mezi šifrováním pomocí nástrojů EFS a BitLocker?

žádný, jde o dva podobné nástroje pro šifrování dat od různých výrobců

EFS umožňuje šifrování jednotlivých souborů, BitLocker pouze celých diskových jednotek nebo externích zařízení

EFS umožňuje pouze dočasnou ochranu zašifrovaných souborů

8. Při sdílení dat je nutné si uvědomit, že při jejich publikování

je důležité správné označení souborů, fotografií a videí

mohou být dotčena autorská práva jiných lidí

je potřeba ověřit, zda se jedná o dočasné nebo trvalé uložení dat

9. Pokud používáte veřejnou bezdrátovou síť, např. v kavárně, doporučuje se pro zajištění maximální bezpečnosti

nezadávat během této doby žádná hesla ani čísla platebních karet (např. při placení na internetu)

používat pouze e-mail, nikoli prohlížet webové stránky

sednout si vždy zády ke stěně, aby nikdo neviděl data na vaší obrazovce

10. Při používání veřejné bezdrátové sítě pomáhá zabránit počítačovým podvodníkům nebo škodlivému softwaru

zavření všech oken prohlížeče před ukončením práce

využívání takových míst, kde jsou dokonale oddělené počítače, což zabrání cizím osobách vás sledování cizí osobou

používání brány firewall