Posun vpravo

Zálohování dat

Šifrování dat

Sdílení dat

 

Sdílení dat

Sdílení dat je s nástupem internetu běžnou činností. Může se jednat o fotografie, videa nebo různé typy dokumentů. Ke sdílení dat lze využít mnoho různých typů úložišť. Ty mají buď charakter trvalého úložiště, jako např. Windows Live Skydrive, nebo charakter dočasného úložiště, např. Uschovna.cz nebo Uloz.to. Dále pak existuje mnoho služeb, které umožňují publikovat a sdílet fotografie. Ve všech případech je ale dobré ověřit, jaké možnosti ochrany proti nežádoucímu přístupu daná služba nabízí. Na základě toho lze pak určit, aby k daným fotografiím a datům měl přístup pouze ten, komu jste to dovolili. V případě, že tato omezení nenastavíte, může být vše, co sdílíte, dostupné komukoli na internetu.

Windows Live SkyDrive

V souvislosti se sdílením dat, zejména pak fotografiemi, hudbou a videi, je dobré mít také povědomí o platných zákonech a případných postizích, které plynou z porušování autorských práv a duševního vlastnictví. Podrobnější informace najdete v části Ochrana práv ostatních na internetu.

Další články v této kategorii