Zboží jsem zaplatil a nedostal - co s tím

Paragraf

Případ:

V českém internetovém obchodě jsem si před dvěma měsíci objednal zboží. Obdržel jsem elektronické potvrzení objednávky, pak jsem zboží zaplatil převodem na účet. Poté jsem obdržel i potvrzení přijetí platby, ale zboží mi do dnešního dne stále nebylo doručeno. Na stránkách internetového obchodu v sekci „Sledování mé objednávky“ bylo uvedeno, že moje objednávka byla vyřízena. Žádné zboží jsem nikdy neobdržel, navíc mi ani nepřišel e-mail potvrzující odeslání objednávky (jak chybně prodejce uvádí v sekci „Sledování mé objednávky“). Kontaktoval jsem prodejce několikrát všemi možnými způsoby, na žádný e-mail prodejce nereaguje a telefonní číslo je nedostupné. Co mohu dělat?

Rada

Rada


Pokud jste se s prodejcem nedohodli na jiném termínu, zboží zakoupené na internetu musí být zasláno nejpozději do 30 dnů. Jestliže zboží v této lhůtě neobdržíte, třebaže jste jej již zaplatili, požadujte po prodejci vrácení zaplacené částky. Písemně odstupte od smlouvy a zároveň vyzvěte prodejce k vrácení peněz do 14 dnů doporučeným dopisem s dodejkou. V písemném odstoupení a výzvě k vrácení peněz, upozorněte prodejce, že po uplynutí této lhůty požádáte příslušný soud o vydání platebního rozkazu.

Odstoupit můžete i e-mailem, zvlášť pokud tuto možnost prodávající zaručuje. V případě, že vaše odstoupení e‑mailem nebude prodávajícím akceptováno (žádejte zprávu o potvrzení, že odstoupení vzal prodávající na vědomí, tak poznáte, zda je třeba případně i odstoupit písemně). Písemné odstoupení - doporučeným dopisem - ovšem můžete v případě sporu lépe prokázat. Soud na základě vaší žádosti vydá platební rozkaz na zaplacení dlužné částky k vašim rukám.

V případě jakýchkoli nejasností je možné také požádat o radu a pomoc Evropské spotřebitelské centrum ČR, které poskytuje rady a informace o právech spotřebitelů na evropském trhu a vymáhání těchto práv a dále pomáhá spotřebitelům s řešením stížností a sporů s prodejci výrobků a služeb v členských zemích Evropské unie, Norsku a na Islandu.


Další články v této kategorii