Reklamace zboží zakoupeného v zahraničním e-shopu

Paragraf

Případ:

Zakoupil jsem si zboží (český spotřebitel) v anglickém e-shopu a to chci následně v záruční lhůtě reklamovat. Prodejce ode mě zboží jako reklamaci převzal, ale reklamaci už více než měsíc nevyřídil.

Rada

Rada


Při nákupu v zahraničním e-shopu je zapotřebí počítat s odlišnou legislativou dané země. Nejprve je nutné ověřit si, zda zboží reklamujete v záruční době, protože zatímco v České republice je na spotřební zboží pevně poskytována dvouletá záruční lhůta, v některých zemích Evropské unie je poskytována záruka pouze jednoletá, v USA je základní záruka dokonce jenom půlroční, i když firmy běžně nabízejí roční. V zahraničí se dále může stát, že při různých slevových akcích bude záruka dále omezena. Vždy si pečlivě přečtěte záruční list přiložený k produktu.

Reklamaci lze bohužel většinou řešit pouze v zemi, kde bylo zboží zakoupeno. Při reklamaci zboží se obraťte přímo na prodejce. Pokud je záruční list evropský (tzv. EWS nebo European Bloc Warranty) nebo celosvětový, zkuste reklamaci uplatnit v autorizovaném servisu, v případě, že vám ale servis reklamaci neuzná, musíte ji uplatnit u prodejce. V některých zemích není dán termín pro vyřízení reklamace (u nás je to 30 dní); mnohdy platí tzv. obvyklá lhůta, která bývá 4 až 6 týdnů. Doporučujeme vám výslovně uvést datum, dokdy chcete odpovědět na reklamaci. V žádosti byste měli vždy uvést, jaké má zboží závady a co reklamací požadujete (např. oprava, výměna za nový výrobek, vrácení peněz). Žádost nemusíte vždycky psát přímo v jazyce země, kde jste nakupovali, ve většině případů postačí angličtina.


Sdružení obrany spotřebitele (SOS)

Tel.: 224 239 940, 222 210 151, 603 248 266
E-mail: sos@spotrebitele.info
Webové stránky: www.spotrebitele.info
Poradna pro spotřebitele: www.spotrebitele.info/poradna/

Evropské spotřebitelské centrum (ESC)

Tel.: 296 366 155
E-mail: esc@coi.cz
Webové stránky: http://www.coi.cz/cs/esc-2.html

ESC pomáhá jen spotřebitelům - fyzickým osobám, které si výrobek nebo službu koupily pro vlastní potřebu, nikoli pro obchodní, podnikatelské, řemeslné nebo pracovní účely.

Při žádosti o pomoc ESC by spotřebitel měl vyplnit elektronický formulář a přiložit k němu naskenované či ofocené dokumenty týkající se reklamace (účet, záruční list, vyjádření prodejce, zamítnutí reklamace), tedy vše, co může dokazovat, že má spotřebitel právo na nápravu. Měl by také doplnit, v čem vidí problém a co již pro vyřízení reklamace či stížnosti podnikl. Spotřebitel by měl centru dodat i fotografie vadného výrobku, záporné vyjádření prodávajícího k reklamaci či ke stížnosti, pokud již bylo zboží reklamováno nebo když si spotřebitel na službu stěžoval, než požádal o pomoc ESC. Při vyřízení spotřebitelovy reklamace nebo stížnosti hraje důležitou roli hlavně jeho ochota spolupracovat, aby se vyřízení záležitosti zbytečně neprodlužovalo. Potřebné dokumenty je možné poslat na e-mailovou adresu esc@coi.cz. Právníci ESC posoudí, zda je spotřebitel v právu. V případě oprávněné reklamace kontaktují partnerskou ESC v dané zemi, která na základě zaslaných dokumentů vyzve prodejce k nápravě nezákonného chování. V České republice působí jako ESC Česká obchodní inspekce.

Vysvětlivky:

  • Délka záruky se nejprve určuje podle místa zakoupení. V České republice je délka záruky dva roky, jinde ve světě většinou jenom rok, v USA dokonce půl roku. Ale jednotlivé firmy mohou nabídnout i delší záruku, není tak neobvyklé koupit výrobek se zárukou dva, tři roky nebo i pět let.
  • Evropská záruka - žádná oficiální „eurozáruka“ platná na území Evropské unie není, byť tento termín výrobci někdy používají. Jednotlivé státy si záruku řeší po svém. Přesto některé firmy nabízejí při zakoupení výrobku na území EU možnost zboží reklamovat kdekoli na území EU.
  • Celosvětová záruka - nabízejí ji některé firmy v zemích, kde mají své zastoupení.

Další články v této kategorii