Test prověření znalostí

Otestujte své znalosti týkající se internetu a především jeho bezpečného používání. Zde je pro vás připraveno deset otázek, po zodpovězení se objeví vyhodnocení. Otázky jsou uspořádány od nejjednodušších po nejsložitější, takže každý uživatel si přijde na své. Většinu odpovědí také najdete na našich webových stránkách. U každé otázky se nabízejí tři možnosti, z nichž pouze jedna je správná.


1. Internetové bankovnictví umožňuje

provádět bankovní operace jen z vlastního počítače připojeného na internet

provádět bankovní operace z jakéhokoli počítače připojeného na internet

provádět bankovní operace z počítače umístěného v kamenné pobočce

2. Do internetbankingu se klient přihlašuje

zadáním klientského ID (čísla) a hesla, případně zadáním dalších bezpečnostních prvků

zasláním SMS do klientského centra banky

zadáním čísla účtu a PIN kódu

3. Volba bezpečného hesla by měla odpovídat

datu narození uživatele

jménu a příjmení uživatele

nesnadno odhalitelné kombinaci malých a velkých písmen a číslic

4. Pokud se při přihlašování do internetového bankovnictví několikrát po sobě chybně zadá klientské číslo nebo heslo, následuje

automatické zablokování přístupu

automatické zablokování bankovního účtu

automatické zrušení služby internetbanking

5. Větší bezpečnost při práci s internetbankingem klientovi umožní

elektronická (grafická) klávesnice, nastavení denních limitů peněžních transakcí či automatické odhlášení uživatele po určité době nečinnosti

nejaktuálnější verze internetového prohlížeče

práce s bezdrátovou myší

6. Jaké je nejvyšší zabezpečení přístupu do internetbankingu?

pomocí autorizace kódem z TAN

pomocí čipové karty s klientským certifikátem

taková možnost neexistuje

7. Mezi bezpečnostní doporučení pro uživatele internetbankingu daná bankou nepatří

ochrana bezpečnostních údajů

ochrana účtu

možnost sdělení přihlašovacích údajů cizí osobě

8. Pro bezpečné potvrzení finanční operace v internetovém bankovnictví se nikdy nepoužívá

autorizace dané transakce pomocí autorizační SMS zprávy

autorizace dané transakce pomocí klientského certifikátu

autorizace dané transakce pomocí zadání čísla účtu

9. Jak vypadá phishing?

podvodná e-mailová zpráva, která má vzbudit dojem, že byla odeslána z e-mailové adresy vaší banky

e-mailová zpráva psaná v cizím jazyce

e-mailová zpráva vypadající jako informace o neprovedené platbě

10. Co je pharming?

vyhledávač pravopisných chyb v textu

počítačový program, který umožňuje aktualizaci antivirových programů ve vašem počítači

podvodný speciální počítačový program, který uživatele při přihlášení do jeho internetového bankovnictví přesměruje na stránky, jež jsou napodobeninou stránek jeho banky