Posun vpravo

Bezpečnost internetového bankovnictví obecně

Protože internetové bankovnictví pracuje s vašimi penězi, je jeho bezpečnost prvořadou záležitostí. Tato služba je proto zabezpečena na několika úrovních a jednotlivá zabezpečení se vzájemně doplňují, aby byla ochrana skutečně dokonalá. Ochranný systém internetového bankovnictví lze přirovnat ke stavebnici: systém ochrany se skládá z několika základních a na sobě nezávislých prvků. Jakmile třeba i jediný prvek chybí nebo nesouhlasí, není možné provádět transakce ani měnit nastavení.

První bariérou proti zneužití je způsob, jakým se do internetbankingu přihlašujete. Jako základní prostředek přihlášení se většinou používá klientské ID (číslo) a heslo. Také při autorizaci pokynů bance, tzn. potvrzení platebních příkazů, zřízení trvalých příkazů, změnách v nastavení internetového bankovnictví, se používají různé způsoby zabezpečení. Další nabízenou metodou je také autorizace kódem z TAN (tabulka autorizačních čísel) nebo autorizace jednorázovým kódem zaslaným bankou klientovi v zabezpečené SMS. Některé banky nabízejí klientům také možnost autorizovat transakci do určitého limitu pouhým heslem. Naprosto kompletní zabezpečení pak poskytuje čipová karta s klientským certifikátem - prostřednictvím čtečky připojené k počítači tak lze jednoznačně rozpoznat uživatele.

K dispozici jsou i doplňkové části bezpečnostní stavebnice, jako je grafická klávesnice, možnost zablokování účtu, možnost kdykoli a jakkoli často měnit heslo, případně zasílání informací o transakcích přijatých bankou. K bezpečnosti internetového bankovnictví přispívá i fakt, že výše prostředků, které lze denně převést prostřednictvím internetu, je omezená určitým maximálním limitem, a pro vyšší částky je potřeba např. provést autorizaci klientským certifikátem.

Přestože všechna tato bezpečností opatření se důmyslně překrývají a jsou na první pohled neprolomitelná, zůstává tu rizikový faktor, a tím je sám uživatel. Na uživateli je, aby dodržoval bezpečnostní doporučení daná bankou - to je zejména ochrana bezpečnostních údajů, ochrana účtu a dodržování bezpečnostních pravidel. Přihlašovací údaje zásadně nikomu nesdělujte, ani rodinným příslušníkům. Další klíčovou zásadou je používat jen počítače, které známe. Rozhodně se nedoporučuje obsluhovat své finance z veřejně dostupného počítače (ve škole nebo internetové kavárně), kde se střídají neznámí uživatelé. Takové počítače mohou obsahovat škodlivé programy, které umožní zkopírovat vaše přihlašovací jména a hesla.

K celkovému bezpečí patří i maximální ochrana osobního počítače používaného pro internetové bankovnictví. To znamená udržování aktuálních bezpečnostních oprav u operačního systému, zapnutí antivirové kontroly (včetně pravidelně aktualizovaných souborů) a v neposlední řadě i aktivování a správné nastavení brány firewall v operačním systému.

Další články v této kategorii