Bezpečně se přihlásit

Bezpečné přihlášení na webové stránky internetového bankovnictví představuje první a nejdůležitější bariéru proti jeho zneužití. Klient se obvykle identifikuje svým klientským číslem a následně svým heslem. Toto heslo se doporučuje pravidelně po určité době (3 měsíce) měnit a volit přitom nesnadno zapamatovatelnou kombinaci malých a velkých písmen a čísel. Bezpečnost hesla významně snižuje, pokud si uživatel zvolí heslo lehce odhadnutelné (např. jméno a příjmení, datum narození apod.).

Pokud se několikrát po sobě (obvykle třikrát) spletete při zadání klientského čísla nebo hesla, přístup ke službě se vám automaticky zablokuje. To není šikana nepozorných uživatelů, ale další bezpečnostní opatření, které brání tomu, aby někdo neoprávněný nemohl zkoušet odhadnout správné heslo tak dlouho, až se mu to nakonec povede.

Přihlašovací SMS zpráva je dalším doplňkovým prvkem bezpečnosti internetového bankovnictví. Klient se do internetového bankovnictví nahlásí jen s pomocí klientského čísla a hesla nebo navíc může použít i přihlašovací SMS. Po zadání klientského čísla a hesla obdržíte na vaše telefonní číslo zprávu s dalším (a pouze pro toto přihlášení vytvořeným) heslem. Do aplikace internetbankingu se dostanete až po jeho zadání. Hlavní výhodou přihlašovací SMS je to, že obsahuje jednorázový kód, jehož platnost je navíc časově omezena. Tento způsob přihlašování je tak bezpečný i na počítačích, které využívá více lidí, např. ve škole či v internetové kavárně.

Bezpečně se přihlásit

Další články v této kategorii