Bezpečně převádět peníze

Pomocí internetového bankovnictví lze zadat řadu finančních operací. Nejtypičtější je jednorázový příkaz k úhradě, hromadný příkaz k úhradě nebo souhlas s inkasem, kdy umožníte určité osobě (firmě) strhávat prostředky z vašeho účtu. To je výhodné pro pravidelné platby, které se však pokaždé liší výší částky.

K tomu, aby zadaná transakce nebyla zneužita, přispívají další bezpečnostní prvky, a sice autorizace jednotlivých transakcí. V praxi to znamená, že každý převod peněz, každé zadání trvalého příkazu k úhradě a další aktivní transakce (tedy transakce s vašimi penězi) musíte autorizovat.

To lze provést buď pomocí tzv. autorizační SMS zprávy, kterou vám internetbankingová aplikace zašle na váš mobilní telefon po vyplnění elektronického formuláře na obrazovce, anebo pomocí vašeho klientského certifikátu uloženého na čipové kartě. U některých produktů vás také na to, že zadaný převod proběhl, upozorní informační SMS nebo e-mail zpravující vás o změně stavu peněz na účtu.

Bezpečně převádět peníze

Další články v této kategorii