Internetové bankovnictví

Internetové bankovnictví umožňuje provádět bankovní operace z jakéhokoli počítače připojeného na internet 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Internetové bankovnictví dnes nabízí téměř tytéž funkce jako obvyklá bankovní pobočka. K typickým funkcím internetového bankovnictví patří zadávání příkazů k úhradě, souhlasu s inkasem, sledování pohybu na účtech, ale také investování do různých finančních produktů. Význam internetového bankovnictví neustále roste, už dnes zadávají klienti kolem 80 % transakcí elektronicky.

Aby bylo internetové bankovnictví bezpečné, platí pro něj, podobně jako pro další komunikaci na internetu, několik základních pravidel, které vám přiblíží následující odkazy.

Články v této kategorii