Účel tohoto webu

Účelem tohoto webu a informací na něm obsažených je pouze obecně informovat o možných rizicích používání internetu a obraně proti nim, nikoliv podat vyčerpávající právní či jiný odborný rozbor. Přestože přípravě obsahu webu byla věnována maximální pozornost a péče, doporučujeme před jakýmkoliv rozhodnutím na základě informací na tomto webu konzultovat příslušné odborníky. Partneři projektu nenesou žádnou odpovědnost za případnou škodu vzniklou použitím informací uvedených na tomto webu pro konkrétní případy.